Andøy rådhus: Fjernet kutt – men løser det noe?

Blir noe bedre av å utsette problemene?

Når vannet samles opp i ei bristeferdig demning, blir følgene bare mer skjebnesvangre jo lenger tid som går.

Mandag vedtok kommunestyret i Andøy budsjettet for 2021. Rådmannens dramatiske kuttforslag med nedleggelse av ungdomstrinnet på skolen i Risøyhamn, nedleggelse av en barnehage og ei demensavdeling ble ikke vedtatt. Man kan si at budsjettet gjorde vondt nok likevel, men flertallet vek unna de mest dramatiske innsparingene. Det begrunnet politikerne med optimisme foran utsiktene til å få realisert opplevelsessenteret The Whale, Andøya Spaceport og Andfjord Salmon.

Disse tiltakene vil helt sikkert bidra til ei bedre utvikling både økonomisk og befolkningsmessig enn Andøy har hatt de siste årene, og det lover godt.

Likevel er det vanskelig å se at kommunestyret har tatt inn over seg underskuddet som vil komme i år, det nye fallet i antall innbyggere, og andre utfordringer.

Det kan være en glede å være politiker når det finnes penger å bevilge til gode formål. Armod er desto mindre artig å fordele.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen advarte i klare ord mot å skyve problemene framfor seg. Det vil føre til at de hoper seg opp. Da risikerer de å bli tvunget til avgjørelser som gjør enda mer vondt.

Andre kommuner i distriktet har vridd seg unna de vanskelige beslutningene i budsjettet gjennom å tære på fond. I Lødingen har man langt på vei kastet kortene. I Hadsel har kommunestyret fått varsel om at neste år må de regne med å legge ned skoler eller ta lignende avgjørelser.

Det kan være en glede å være politiker når det finnes penger å bevilge til gode formål. Armod er desto mindre artig å fordele. I slike tider er det ikke noe enkelt oppdrag å være politiker. Men en del av oppdraget som folkevalgt er å ta de tunge avgjørelsene i stedet for å skyve dem til neste kommunestyre – eller til syvende og sist over til innbyggerne, som må betale i form av dårligere tilbud og tjenester når oppgjørets time kommer.

Det kommunale selvstyret er ingen lystseilas når det stormer slik det nå gjør. Robek-lista er der som en konsekvens av manglende politisk vilje eller evne til å skjære gjennom og gjøre seg upopulær. Den som klarer å ta de vonde kuttene nå, vil i det minste sikre at man selv får styre kniven.