Andenes. (Illustrasjonsfoto) Foto: Fredrik Sørensen

Boligpolitikk i Andøy kommune

Av: Leif A. Iversen, Andenes

Ifølge pressen skal det etableres mange nye arbeidsplasser i Andøy.

• Satellittoppskyting 300.

• Innovasjonssenter romrelatert virksomhet indikerer betydelig virksomhet.

• Etableringen av oppdrettsanlegg vil ha behov for arbeidskraft.

Tross dette er det lite nytt fra kommunen hvor alle nye tilflyttere skal bygge og bo.

I distriktsnyheter fra Nordland for noen dager siden, var det reportasje fra små kommuner i Nordland og hvordan kommunene var opptatt av boligsituasjon og jobbet aktivt for å finne løsninger. Flere hadde besøk av direktøren for Husbanken. Ingen signaler fra Andøy kommune hvordan boliger for nye tilflyttere skal løses.

Som kjent er det ingen ledige byggeklare tomter i Andenes. Bleik har endelig fått klarsignal for å bygge på tidligere fotballbane på Bleik. Andenes har arealer, men ingen regulerte boligområder. Folk undrer seg om de nye tiltak blir bemannet med pendlere. Kan hende bosetter mange seg i nabo kommuner. Er Andøy tilfreds med slik utvikling? Det ansettes allerede flere ved Andøy Space.

I Helmer Hansensgt. ble det for noen år siden kjøpt fra Forsvaret åtte boligenheter som ble oppgradert for innvandrere. Som beboer i gata registrer jeg at to boliger er bebodd. Andøy kommune betaler husleie for seks boenheter til kommunens boligstiftelse. Innvandringen er ingen god løsning for nye beboere i Andøy. Kan boligenhetene i Helmer Hansensvei være en mulighet for boligsøkende ungdom?

Boligstiftelsen har kapital. Kan stiftelsen initiere «høyhus» i ledig område i Strandgata mellom Fylkesveg og Kjerringnesset?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andøy kommune har en betydelig utfordring hva angår byggeklare tomter. Det haster å planlegge og komme i gang. Vi må unngå at de som skal betjene de nye arbeidsplassene blir pendlere. Nabokommunene er klar over tomtesituasjonen i Andøy.

Leif A. Iversen. Foto: Fredrik Sørensen