Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Bølla skal ikke få styre

Naboen vår i nordøst har fått status som Europas bølle. President Vladimir Putins regime har klemt neven stadig hardere om egen befolkning og etter alt å dømme endog drept opposisjonelle på andre lands jord. I Ukraina har landet drevet hybrid krigføring siden 2014, og i februar kom forsøket på en total invasjon av Ukraina for å innlemme landet i Russland, ledsaget av grove løgner om denazifisering og «frigjøring».

Russiske landhacker-angrep har rammet blant andre Stortinget, Bank-ID, Nav og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Norsk flytrafikk i Finnmark har hatt navigasjonsproblemer på grunn av jamming fra russisk side. Ei gruppe russiske trålere krysset over viktige kommunikasjonskabler på havbunnen utenfor både Vesterålen og Svalbard før de ble kuttet i fjor – ingenting er bevist, men det er påtagelig. Slik kan man fortsette å ramse opp tvetydig og entydig aggressiv oppførsel fra naboen.

Nær kysten vår har Russland varslet stadig flere skyteøvelser de siste årene. De tre forskerne Kristian Åtland, Torbjørn Pedersen og Thomas Nilsen fra henholdsvis FFI, Nord universitet og Barents Observer, har gjort en studie av russisk militær aktivitet utenfor kysten vår mellom 2015 og 2021. Russerne har lagt beslag på skytefelt i Norskehavet og den vestlige delen av Barentshavet, tildels i enorme områder. Flere av skyteøvelsene har sammenfalt med norsk og alliert aktivitet, seinest under Cold Response-øvelsen i mars i år.

I flere av tilfellene har det ikke vært noen skyting, til tross for varslingen. Forfatterne av studien mener Russland er opptatt av å påvirke norske myndigheter med tvetydige signaler som kan skape tvil om vi ser en rutinemessig øvelse eller en underliggende trussel. De mener valg av sted neppe er tilfeldig, som da Russland valgte å teste langtrekkende, hypersoniske sjømålsmissiler øst av Bjørnøya i februar.

Russernes skyteøvelser berører flere enn norske myndigheter. Næringsorganisasjonen Fiskebåt sier til NRK at de gir den norske havfiskeflåten stadig større utfordringer. Fiskerne må komme seg ut av områdene der russerne skal operere og taper penger fordi de avskjæres fra viktige fiskerier.

Vi står i historisk takknemlighetsgjeld til Russlands forløper Sovjetunionen for frigjøringa av Øst-Finnmark høsten 1944 – og for at soldatene trakk seg ut av norsk jord da jobben var gjort. Men i dag har Europas bølle vist sitt sanne ansikt, og Norge må ikke la seg true eller skremme av russiske forsøk på å påvirke, enten det skjer gjennom jamming, skyteøvelser eller hacking. Vi skal fortsette å øve med våre allierte i nordområdene, være til stede, og ivareta vår suverenitet.

Vi må gjerne samarbeide med Russland på de områdene der det fortsatt er mulig og i alle parters interesse. Men vi må ikke la bølla styre.