Brann. (Illustrasjonsfoto)

Brannfarlige oljeplaner

Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender

Australia brenner og Norge planlegger oljeboring i Australbukta. Til sammen har nesten 60.000 kvadratkilometer brent opp. Det tilsvarer et område på størrelse med Innlandet fylke (tidligere Hedmark og Oppland).

«Menneskeskapte klimaendringer har ført til farligere værforhold for skogbrann» sto det i en rapport fra den australske regjeringen om branner og klimaendringer som ble offentliggjort i fjor. 2019 var både det varmeste og tørreste året som noen gang er registrert i Australia.

Dette er tiåret vi må beseire klimaendringene. Hvis den norske regjeringen er seriøs i ønsket om å bidra, er det første de bør gjøre å lytte til de massive protestene blant lokalbefolkningen i Australia og bruke eierskapet i Equinor til å stoppe oljeselskapets grufulle planer om å bore etter olje i Australbukta.

Vi trenger ikke mer bensin på bålet.