Støre: N/A Foto: Tor Johannes Jensen

Bruddet: Støre må på forholde seg til at valget har styrket venstresida

Kort før sonderingene sprakk og SV forlot samtalene i Hurdal tirsdag, publiserte NRK ei liste på over 50 saker der både Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet er enige, ifølge SV-ringreven Heming Olausen. Blant punktene her er å holde Vesterålen, Lofoten og Senja stengt for petroleumsvirksomhet, oppløsning av de to monster-fylkene Troms/Finnmark og Viken, og leveringsplikt for trålfisk. Olausen pekte også på de felles tradisjonene SV og Sp har i kamp mot markedskreftene og og for folkesuverenitet.

Men i Hurdal ble spriket for stort om skatt, klima og framtida for virksomheten på norsk sokkel til at SV ville være med videre. Når Sp og Ap nå går videre i forhandlinger, mener mange at de har fått en enklere vei videre. Det kan hende, men i flere viktige saker har Senterpartiet nå mistet en makker. Det gjelder såvel forholdet til Europa som spørsmålet om å ta til vett og opprettholde Andøya flystasjon som base for maritime overvåkningsfly.

Arbeiderpartiet fikk dobbelt så stor oppslutning som den mulige regjeringspartneren, men det gjenspeiler ikke det interne styrkeforholdet.

Arbeiderpartiet fikk dobbelt så stor oppslutning som den mulige regjeringspartneren, men det gjenspeiler ikke det interne styrkeforholdet. Det var et nederlag for Støre å miste SV som potensiell regjeringspartner, og han har ikke råd til å miste Sp også hvis han skal lede ei regjering med et minimum av styringsevne. Derfor har Sps tunge krav om blant annet Andøya flystasjon uansett kraft, også fordi SV stadig kommer til å spille en nøkkelrolle når regjeringa skal manøvrere i Stortinget.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre må på sin side forholde seg til at valget har styrket partiene lenger ut på venstresida. Det gir et tyngdepunkt som kan gjøre det naturlig å søke mot støtte fra SV og Rødt i Stortinget. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har også etter bruddet med SV snakket ivrig om å utjevne sosiale forskjeller og føre en ambisiøs klimapolitikk. Når en av dieselbilenes fremste talsmenn snakker slik, forteller det mye. Det store bildet framover kan komme til å bli ei mindretallsregjering der de to deltakerne vil orientere seg mot ulike samarbeidspartnere i Stortinget, men den store spenningen blir hvor sterkt de vil trekke i ulike retninger.

Den norske politiske kulturen er orientert mot kompromisser og samarbeid. Pragmatismen preger også de to partene som forhandler om en regjeringsplattform nå. Da vil sannsynligvis de mer ytterliggående kreftene i Stortinget få begrenset innflytelse også de neste fire årene. Partnerne er trauste nok til å finne et minste felles multiplum.