Toine C. Sannes skriver at om Miljøpartiet De Grønne hadde makt i Sortland kommune, ville løsningen vært en stor skole i sentrum.

Dagen derpå i skolesaken: Vi er bekymret for kommuneøkonomien med dette vedtaket

Av: Toine C. Sannes, Miljøpartiet De Grønne

Torsdag avgjorde Sortland kommunestyre at det skal bygges en ny stor skole i Lamarka.

Sortland har engasjert innbyggerne i debatten rundt lokalisering av ny skole, basseng og idrettshall. Kommunen har brukt store summer på innleide eksterne fagkonsulenter, ikke mindre enn to team av arkitekter og byplanleggere. Begge disse konkluderte med at skolekvartalet var det beste alternativet for ny barneskole.

Kommunedirektøren la så fram et økonomisk gjennomarbeidet forslag, som ville bety at Sortland kunne bygge skole, hall og basseng innenfor kommunens økonomiske tåleevne.

Miljøpartiet De Grønne var eneste parti som ville det samme som de innleide fagkonsulentene og som stemte for kommunedirektøren sitt forslag. Når dette forlaget bare fikk den ene stemmen fra MDG, falt det. MDG stemte deretter på forslaget opprinnelig lagt fram av Arbeiderpartiet, men som Ap selv valgte å trekke, da de bestemte seg for å følge Høyre, Frp og Rødt sitt forslag. Det forslaget kostet mer, men gikk også ut på å bygge en stor skole i skolekvartalet og hall i Lamarka.

Når dette heller ikke fikk flertall, var siste alternativ for MDG å stemme for stor skole i Lamarka. Det var hensynet til økonomi, og muligheten for bygging av hall som ble tungen på vektskålen. Det beste av to onder. Vi er bekymret for kommuneøkonomien med dette vedtaket, og dette var langt fra det vi ville ønske å være med på.

Om Miljøpartiet De Grønne hadde makt i Sortland kommune, ville løsningen vært en stor skole i sentrum. Hall i sentrum og basseng på kommunens tomt ved bystranda. Vi ønsker ikke en ny bydel i myra, og vi ville sett disse enorme investeringen i sammenheng med utvikling av byen og sentrum. MDG vil ha mer aktivitet i sentrum, og flere samlingspunkter for alle generasjoner i sentrum. Vi vil gjøre Sortland sentrum mer attraktiv, det gjøres ikke ved å bygge skole og basseng i myra, mener MDG.

Det har vært et stort engasjement fra innbyggerne i denne saken. Dette er en god dag for noen, og en trist dag for andre. Slik er det også for oss politikere.