Utsetter ikke: – Vedtaket fra Olje- og energiministeren stiller også NVEs vedtak om utsettelse i et besynderlig lys.

Davids seier over Goliat

Olje- og energidepartementet sier nei til å utsette fristen for når et vindkraftanlegg på Andmyran skulle være i gang. Fristen går ut ved første årsskifte, mens Andmyran Vind AS hadde søkt om å få et år til på seg. NVE innvilget søknaden, men etter en klage til departementet, ble det altså nå nei til utsettelse. I praksis betyr det at det ikke blir vindkraftindustri her, fordi det ikke er mulig å ha anlegget klart i tide.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har lagt avgjørende vekt på at Andmyran er et omfattende og påvist verdifullt myrområde, og på ny og oppdatert kunnskap om våtmarksområders betydning for klimaet.

Prosessen har vært svært lang. NVE ga Andmyran Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Andmyran vindkraftverk allerede i 2006. Årene er gått, konsesjonen har skiftet eiere, og kreftene bak prosjektet er ikke blitt mindre fjerne.

Innbyggere i de berørte bygdene har levd med denne saka over seg i 15 år og har lagt ned et formidabelt arbeid for å belyse saka

Tyske Prime Capital, som nå sitter med eierskap til prosjektet, betegner avgjørelsen som «ufattelig trist og skuffende», etter å ha lagt ned betydelige ressurser de siste månedene.

Gleden er desto større blant dem som har stått på for å hindre utbygging, av hensyn til naturområdet, dyre- og fugleliv, ferdsel, naboskap og friluftsliv. Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, beskriver det planlagte anlegget på Andmyran som et av de mest naturskadelige i landet.

Vedtaket fra Olje- og energiministeren stiller også NVEs vedtak om utsettelse i et besynderlig lys. Direktoratet har basert seg på utredninger fra 2006, som i realiteten er delvis foreldet. En ny konsesjonssøknad for Andmyran ville krevd helt nye utredninger og miljøkrav. Det burde NVE forholdt seg til, slik det politiske nivået nå har gjort.

Et flertall i Andøy kommunestyre har stått på utbyggernes side, mot egne, sterkt berørte innbyggere. Man har sett på vindkraftindustrien som en ny inntektskilde, uten at det ser ut som man har tatt inn over seg at prognosene for skatteinntekter fra vindkraftverket har falt betydelig. Unntaket er Andøy Fremskrittsparti, som i fjor høst snudde og sa nei.

Norge må satse på fornybar energi. Det er de fleste enige om. I første omgang kunne det være et offentlig mål å stimulere til å hente ut de store effektiviseringsgevinstene i eksisterende vannkraftverk, snarere enn å slippe løs vindkraftprosjekt med store konsekvenser for lokalmiljøet.

Innbyggere i de berørte bygdene har levd med denne saka over seg i 15 år og har lagt ned et formidabelt arbeid for å belyse saka. Argumenter de har løftet fram har nå båret frukter, og med det er det betryggende å se at lokalt engasjement faktisk kan nå fram.

Noen ganger vinner faktisk David over Goliat.