Sortlandbrua: Uten regional enighet er det vanskelig å komme videre i store prosjekter.

De bør heller gjøre jobben sin

Debatten om offensiviteten i Sortland når det kommer til nye næringer er like kjedelig som den er meningslaus.

Høyre har den siste tida angrepet flertallspartiene i Sortland ved å forsøke å få partiene til å innrømme at Sortland kan bli mer offensiv når det kommer til nye næringsetableringer. Et vedtak om noe slikt synes for øyeblikket like usannsynlig som tunnel under Hadselfjorden. Og årsaken er at posisjonen ikke ønsker å innrømme at en kan bli bedre. – Vi trenger ikke vedta at vi skal være noe vi allerede er, er omkvedet.

Men en slik debatt bringer ikke kommunen videre, det løfter ikke Sortland, næringspolitikken eller Vesterålen til nye høyder. Ikke løfter den Høyre til nye høyder heller – til det er det for lenge til neste valg.

Egentlig burde ikke politikerne hatt tid til å debattere spørsmålet. For de burde være på telefonen til fylkespolitikere for å sikre støtte til investeringer i fylkesvegnettet i regionen, som stadig faller tilbake både i kvalitet og på prioriteringslistene. De burde kjempe natt og dag for FOT-rute på Skagen. De burde slåss for oppdeling av kontraktene på utbygging av ny-vegen i retning Evenes, Narvik og Bjørnfjell. For å nevne noe.

For er det noe Sortland – og andre vesterålskommuner – mangler er det politikere som setter regionen på kartet og som er med og påvirker der påvirkninga kan skje. Da nytter det ikke å diskutere hvor langt fram Sortland kan lene seg. Da må en heller løfte blikket.

For det er ei kjensgjerning at infrastruktur er et svært viktig hinder for næringsetablering i distriktene. Og da snakker vi om alt fra veger til utdanningsinstitusjoner. Det er det som skal til for videre vekst – ikke nye formuleringer i budsjettrevideringsvedtak.

Dessverre ser vi også at lokale politikere, enten de sitter i kommunestyre, fylkesting eller for den del på Stortinget, i for liten grad deltar i debatten om de viktigste lokale sakene. Testen på tilstrekkelig deltakelse kan være følgende: Hvor mange av de ti representantene fra regionen som har fast plass i fylkestinget, kan du navnet på?

Sortland-politikerne skal ha tid til diskusjon. Og det skal være rom for kritikk av politiske motstandere. Likevel må man ikke glemme at det er når man står sammen og kjemper for felles mål at man blir lyttet til.