Foto: Innsendt

De dekker populistens bord

Skatteetaten har varslet 28 nåværende og tidligere stortingsrepresentanter om at de ikke har betalt riktig skatt for fordelen av gratis pendlerbolig. Nå må de regne med baksmell.

Medlemmer av den norske nasjonalforsamlinga nyter godt av velferdsordninger finansiert av skattebetalerne. Det er vel og bra. Bak privilegiene som folkevalgt, ligger tap av arbeidsfortjeneste, uker og dager borte fra familien, mye reising, og stort ansvar for avgjørelser som berører hele folket. Vi skal selvsagt bidra til at dyktige og gode folk ikke skal skremmes fra å engasjere seg.

Fellesskapet skal med andre ord betale psykolog til politikere som har nytt urettmessige skattefordeler på bekostning av fellesskapet.

Likevel må det være balanse mellom deres ulemper og ytelsene de mottar, og fordi stortingspolitikerne hviler på folkets tillit, må de finne seg i at de er i allmennhetens søkelys.

Skattesakene har tært på tilliten lenge. Nå tilbyr Stortinget ifølge Aftenposten gratis, privat psykologhjelp til representanter. Fellesskapet skal med andre ord betale psykolog til politikere som har nytt urettmessige skattefordeler på bekostning av fellesskapet.

Her er det mye å ta tak i. Skattesakene knyttet til gratis pendlerboliger er alvorlige nok, og det har vært dokumentert forhold der stortingsrepresentanter – som selv vedtar lovene – burde ha forstått at de tøyde lover og regler langt.

Disse sakene er beskrevet som forhold mellom den enkelte og skattemyndighetene. Ifølge det regjeringsoppnevnte politikerutvalget regnes stortingsrepresentanter ikke som arbeidstakere i vanlig forstand, fordi de ikke er ansatt, men innehar et verv. Likevel viser Kari Henriksen (Ap) i Stortingets presidentskap ifølge Aftenposten til arbeidsgivers plikt til å følge opp arbeidstakernes helse. Skatteetaten kunne for øvrig ikke svare på om andre institusjoner gir sine ansatte tilbud om gratis bistand fra psykolog i forbindelse med skattekontroller.

Aftenposten påpeker også at det private selskapet Stortinget bruker til å tilby psykologhjelp, gir betydelig raskere bistand enn det offentlige tilbudet politikerne selv finansierer for vanlige folk. Der er det i gjennomsnitt 46 dagers ventetid på psykisk hjelp. Hva avtalen med det private selskapet koster, var Stortingets ledelse onsdag ikke i stand til å svare på. Det er tankevekkende at det offentlige helsetilbudet ikke synes å være bra nok for dem som finansierer og dimensjonerer det.

Psykolog-saka er kanskje ikke økonomisk stor. Men den skaper en ny brist i tilliten mellom folket og dets ombudsmenn. Hver brist øker risikoen for at en populist med en norsk variant av Trump-slagordet «Drain the swamp», kan gå til dekket bord. Det ønsker vi ikke, og derfor må stortingsrepresentantene tenke nøye over skillet mellom seg selv og vanlige folk. Det er på høy tid.