Sortland videregående skole: (Illustrasjonsfoto) Foto: Jens Andre M. Birkeland

De dyktige unge

Flere ungdommer i Nordland fullfører videregående skole, og flere tar fagbrev. Karakterene er blitt bedre, og andelen elever som kan fortelle om mobbing er lavere enn det nasjonale nivået.

Nesten tre av fire unge kommer i mål med den videregående opplæringa, ifølge Nordland fylkeskommunes tilstandsrapport, som nettopp er publisert. Og aldri har det vært utstedt flere fagbrev i fylket.

Det er gode nyheter, for fylkeskommunen som gir tilbudet, for samfunnet som trenger dyktige unge mennesker i arbeidslivet, og aller mest for ungdommene selv.

Fylkeskommunen viser til systematisk satsing på videregående opplæring, og på at færrest mulig skal falle ut underveis. Nå kan man notere en suksess. Til grunn for suksessen ligger både godt og bevisst planarbeid, mange engasjerte og dyktige lærere, slik vi kjenner dem fra skolene i vårt eget distrikt, og også satsing på tidsmessige og gode lokaler. Både på Sortland, Melbu og Stokmarknes er det investert store midler i skolebyggene, og nå står Andøy videregående for tur.

Det gjenstår å se om det vil holde etter hvert som nye rapporter kommer i årene framover. Det siste året er flere lokale tilbud om yrkesutdanning lagt ned og strukturert. Flere elever har vært nødt til å velge mellom å flytte tidlig heimefra for å ta utdanningen de ønsket, eller å ta imot andre skoletilbud enn førstevalget for å kunne bo heime. Synkende elevtall har tvunget fylkeskommunen til å ta grep, men det er vanskelig å støtte alle grepene som er blitt gjort. Da er det også fare for at den positive utviklinga snur.

Samtidig må vi ikke glemme dem det handler om: Ungdommene selv. Dagens unge blir gjerne omtalt som generasjon prestasjon. Forskning forteller at norsk ungdom i stor grad er opptatt av å prestere, jobbe hardt og ha ambisjoner. De har vokst opp med med målstyring i skolen, og også med å bli målt gjennom sosiale medier.

Det er verd å sette pris på at ungdommen arbeider hardt og viser ansvarlighet. Derfor skal elevene i Nordland selv ha sin store del av æren for gode resultater.

De skal ut i et samfunn og ei framtid med andre utfordringer enn dem som har gått foran. Mens de siste generasjonene har kunnet se fram mot et liv der økonomisk vekst, økende velstand, stabilitet og stadig nye sosiale goder har ligget i horisonten, synes framtida mer skyfull og usikker med ståsted i 2021. Prestasjonspress både i skole og fritid er så sin sak. I tillegg kommer dystre miljøprognoser og alt de vil kunne føre med seg, og en oljealder som går mot slutten. Men innsatsen og evnene ungdommen i Nordland viser, lover godt.

De er dessverre færre enn vi skulle ønske, men vi kan gjerne være stolte av dem.