Positiv hjemmetest: Koronatilfellene har kostet samfunnet, men er ikke alene. Foto: Inger Merete Elven

De dyre sykemeldingene: Koronaen er langt fra alene

Sykdom koster dyrt. Det er ei belastning for både det enkelte mennesket, for arbeidsgiveren og samfunnet når noen ikke kan gå på jobb.

I fjor hadde Hadsel det høyeste sykefraværet på minst ti år. Siden er det blitt enda verre. I helse- og omsorgssektoren gikk omtrent hvert femte dagsverk tapt i sykdom de tre første månedene av 2022. Også i skoler og barnehager viser tallene svært høyt sykefravær.

Samfunnet var hardt rammet av korona-utbrudd på nyåret, og man kan lett tenke seg at det hadde skylda. Fakta forteller noe annet: sykefraværet som direkte kan tilskrives pandemien utgjør bare en liten andel av totalen. Det aller meste har andre årsaker.

Det er alvorlig. Kostnadene med sykefraværet er betydelige på mange plan. Kommunen må klare å peike ut årsaker og snu skuta. Overfor Bladet Vesterålen peker LOs hovedtillitsvalgte i kommunen ut slitasje og lav bemanning som en hovedgrunn til at folk sykemeldes. Og her viser det seg kanskje likevel en sammenheng med en lang tids unntakstilstand på grunn av koronaen. Gjennom to års pandemi har ansatte vært stilt overfor ekstra store utfordringer. Det som i utgangspunktet var tynn bemanning og til tider krevde at ansatte gikk dobbeltvakter, er blitt enda mer krevende. I slike situasjoner risikerer man å komme inn i en ond sirkel, der slitne ansatte må kaste kortene etter å ha dekket opp for sykemeldte kollegaer. Strikken kan tøyes langt, men til slutt står den i fare for å ryke.

Hadsel kommune har på ulike måter forsøkt å ta tak i sykefraværet gjennom flere år, men uten å knekke koden. Det kan være at det er så enkelt og så krevende at man rett og slett trenger å være flere ansatte på jobb. Når ressursene smøres tynt utover, er faren større for at man ikke klarer å dekke alt.

Sykefraværet er blitt så stort at det ikke lenger er noe alternativ å håpe at det går over. Både elever og pleietrengende, ansatte, arbeidsgiver og lokalsamfunn trenger at skuta blir snudd. Hadsel kommune har et tungt arbeid framfor seg. Det bør starte med at kommunens ledelse lytter nøye til dem som kan fortelle hvor skoen trykker.