Illustrasjonsfoto

De rødgrønne har ansvaret for fergeopprøret

Av: Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant Frp

I 2010 overførte den rødgrønne regjeringen de fleste fergestrekningene i landet fra staten til fylkeskommunene. Fylkeskommunen har nå hatt dette ansvaret i 10 år og nesten uten unntak er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer fylkeskommunene der fergepriser er blitt nedprioritert.

Derfor er det nå et fergeopprør langs hele kysten. Frp skjønner svært godt at folk og næringsliv reagerer på skyhøye priser for å reise med fergene. Derfor er Frp også opptatt av å finne løsninger og de må målrettes direkte til fergene, slik at de ikke blir prioritert bort til fordel for kultur og andre ting vi har sett fylkespolitikere har ønsket å prioritere.

Fergeopprøret viser også med tydelighet at Norge har nok med to forvaltningsnivå, stat og kommune. Fylkeskommunen er helt overflødig og det ser vi også på at mange retter spørsmålet til dagens og tidligere samferdselsministre for fergepolitikken som altså fylkestinget i 2010 fikk ansvaret for. Frp har foreslått på stortinget å legge ned fylkeskommunen. Da sparer vi mye på administrasjon og byråkrati som heller kan brukes på lavere fergepriser, mer vegvedlikehold og betre tjenester for folk flest.