Femris: Den nye hurtigbåten i Øksnes anløper ikke flere av de tidligere anløpsstedene, til store protester fra brukerne. Foto: Trond K. Johansen

Dem båten er til for

I begynnelsen av februar kom en ny hurtigbåt til Øksnes, for å betjene sambandet Myre-Øksnes Vestbygd. På den korte tida båten har vært i tjeneste, har den skapt mange overskrifter.

Det første som ble kjent var at båten var for stor for liggekaia på Myre, hvor den har sin base. Som følge av dette kan ikke båten ligge i båsen hvor de tidligere båtene har ligget, men på enden av betongpirene som utgjør båsen.

Etter ei stund ble det også kjent at flere av de tidligere anløpsstedene – Bergseng, Skålebøl, Jarbakkan og Børøya – er kuttet ut av ruta. I tillegg vil ikke båten anløpe flere steder på Skogsøya. Bakgrunnen er ifølge fylkeskommunens samferdselsavdeling at det blir for store avvik fra oppsatt rute, den nye båten er for stor for kaiene samt at kaiene ikke er i god nok stand for anløp.

Flere av grunneierne som per nå står uten anløp ved kaiene sine, stiller spørsmålstegn ved argumentasjonen til Nordland fylkeskommune. De forklarer også at i motsetning til de øvrige brukerne av hurtigbåten, har de betalt ei ekstra anløpsavgift for å få båten til kaia.

Hele området som hurtigbåten trafikkerer, har over flere tiår vært preget av fraflytting, noe som har ført til at store deler av båtens brukere, er hytteeiere og turister. Takket være et fortsatt oppegående hurtigbåttilbud, og fartøy som har hatt mulighet til å frakte gods, har likevel bygningsmassen og eiendommene på øyene blitt vedlikeholdt. Dette bidrar til å skape de flotte omgivelsene som båten går i.

Når Nordland fylkeskommune skaffer til veie en båt som ikke kan løse oppdraget fullt ut, og ikke kan betjene alle de potensielle kundene, er det verdt å stille spørsmålet om hvem båten er til for.

Hadde kaiene vært en del av problemet, er det også naturlig å anta at fylkeskommunen hadde kontaktet eierne for å be om ei oppgradering av kaiene før anløpene ble strøket, men eierne har fortalt at fylkeskommunen ikke har gitt lyd fra seg i det hele tatt.

Slik Nordland fylkeskommune framstiller det, er båtens størrelse problematisk både med tanke på flere anløp på ruta, og med tanke på kaiforholdene på Myre. Da er kanskje båten rett og slett ikke den rette for sambandet Myre-Øksnes Vestbygd.