200314-tjj-koronavirus_covid-19: N/A Foto: Felipe Esquivel Reed / CC BY-SA via Wikimedia Commons

Den andre bølgen

Finland har gjort Norge til et «rødt» land. Det betyr at personer som reiser herfra til Finland, må gå i to ukers karantene. Fra slutten av juli har antall tilfeller med koronasmitte økt på landsbasis, og i det siste har vi jevnlig sett tall på over 50 nye smittede hver dag. Det er et nivå vi ikke har hatt i Norge siden tidlig i mai.

Det har lenge vært spådd og fryktet at vi skulle få en andre bølge med spredning av Covid-19 i høst. Akkurat nå kan det se ut som vi er på et vippepunkt, der det kan bryte løs for alvor igjen – eller man kan klare å slå smitten ned.

Mye har vært sagt om årsakene til økningen, med frislipp på ulike felt, festing, fadderuker for studenter, og ikke minst utenlandsferier. Dessuten kom Hurtigrutens famøse cruise med MS «Roald Amundsen», som også fikk alvorlige følger for flere passasjerer fra vårt distrikt.

Seinsommeren har nemlig også gitt flere smittetilfeller i Vesterålen, både i Sortland og Hadsel – og i Andøy og Øksnes der det ikke hadde vært tilfeller tidligere.

Vesterålinger flest er tilbake i hverdagen etter ferien, og barna er tilbake i skole og barnehage. Det betyr ny risiko for smitte. Mye er fremdeles ikke som før. Idretten lever ennå med sterke begrensninger, og det gjør også kulturfeltet. Håpet er at vi skal kunne komme tilbake til en mest mulig normal hverdag så snart som mulig.

Akkurat nå kan det se ut som vi er på et vippepunkt

Det gjøres gjøres en stor lokal innsats med smittevern, testing og smittesporing, styrt av av folk med solid kompetanse. Det ser også ut til at kommunene stiller de nødvendige ressursene til disposisjon for at jobben skal kunne gjøres.

Nå blir innbyggere i Vesterålen testet for smitte på et helt annet nivå enn før sommeren. Kapasiteten er økt vesentlig, og i enkelte kommuner blir det gjennomført test på et tresifret antall personer i uka.

Så langt kan det fortsatt være grunn til å håpe at smittespredningen i vårt distrikt er under kontroll. Noen smittede var passasjerer på «Roald Amundsen»-cruiset, noen er nærkontakter av dem, og noen er tilreisende som har gått i karantene ved ankomst.

Det vil selvsagt være avgjørende at alle fortsatt følger rådene for å begrense smitte: Avstand, handvask og spriting, og karantene og testing hvis man opplever symptomer. Så må kapasiteten for testing opprettholdes, og det må være enkelt å la seg teste, slik man har praktisert det for eksempel i Hadsel med drive in-testing.

Helsemyndighetene i vårt distrikt har vist seg tilliten verdig og handtert pandemien godt. Dersom den enkelte tar ansvar videre, må det være håp om at Vesterålen kan ri av stormen og komme godt fra den andre bølgen.