På pause: På mange måter setter vi nå samfunnet på pause på ubestemt tid, slik at vi kan starte det opp igjen på en god måte når det er praktisk mulig. Foto: Wikimedia Commons/Public Domain

Den nye hverdagen

Regjeringa innførte torsdag svært strenge tiltak for å hindre koronaspredning. Stenging av skoler og barnehager, forbud mot de fleste arrangementer som samler en viss menneskemengde og karantene på alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal bidra til at vi som nasjon kan reise oss igjen.

Som samfunn er vi satt på en alvorlig prøve. Den skal vi bestå. Men da må vi også dra i samme retning. Slik vi – uten sammenlikning for øvrig – gjorde etter terroraksjonene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Denne gang må vi stå samlet på en helt annen måte, ved å unngå hverandre for å hjelpe hverandre. Ved å leve livet på en annerledes måte i en periode.

Den nye hverdagen blir utvilsomt spesiell for mange. I ei viss utstrekning er vi i karantene, alle som én. Ungene skal ikke på skole eller i barnehage. Ei heller på fotballtrening eller korpsøvelse. Vi skal ikke på kafé, og ikke på pub. Svært mange av oss har fått en ny arbeidshverdag, i form av heimekontor.

At vi har stengt ned store deler av Norge kan føles uvirkelig. Samtidig er det helt nødvendig. Hver time teller når vi nå skal bekjempe koronaviruset. Torsdag kveld kom meldinga om det første dødsfallet knyttet til viruset. Det vil komme flere. Nå handler det om å sørge for at så få som mulig blir syke eller mister livet i ukene og månedene framover.

Mange mener at de kraftfulle tiltakene fra regjeringa kommer for sent, og at vi har mistet verdifull tid. Det kan godt være. Det får vi derimot ikke gjort noe med nå. Derfor er det heller ikke det vi bør rette oppmerksomheten mot, akkurat nå.

I tida framover er det viktig å puste med magen. Det har stor betydning om alle solidarisk slutter opp om den felles dugnaden vi er i gang med. Vi har verdens beste helsevesen i ryggen, og i motsetning til mange andre land har vi også økonomiske muskler til å iverksette tiltak for å unngå at store deler av næringslivet ikke skal gå over ende.

Vi går inn i ei helg som blir uvanlig, og ei tid som blir annerledes. Samtidig som vi skal bekjempe koronasmitten, må vi fortsette å smitte hverandre med omsorg og humør. Det blir ekstra viktig i den nye hverdagen vår.