Illustrasjonsbilde. Foto: Christine Nevervik

Det angår alle med dyr

Veterinærene som har ansvar for den interkommunale veterinærvaktordninga i Vesterålen, foruten Andøya, har slått alarm om arbeidsforholdene. Veterinærene kjører vakt over hele distriktet, og har ansvar for alt av dyr mellom klokka 16 og 08 på hverdager, og i helgene.

Størrelsen på distriktet krever at det til enhver tid er to veterinærer på vakt, og tre i lammingsperioden. Per i dag er det for få veterinærer tilgjengelig til å dele på vaktordninga, og det gjør arbeidsbelastning desto større for de som deltar i ordninga i dag.

Veterinærene har derfor bedt kommunene om hjelp slik at de kan rekruttere en ny veterinær til å delta i vakta. Utfordringa er at det ikke er tilstrekkelig mengde arbeid på dagtid i forhold til arbeidsbelastninga på ettermiddags- og kveldstid, og i helgene.

Derfor tilbyr veterinærene selv å gi avkall på ett dagsverk i uka, slik at de kan få en veterinær ekstra inn i samarbeidet. Her har allerede veterinærene strukket seg langt for å få til ei løsning som fungerer for alle. Det skulle bare mangle at ikke kommunene gjør det samme. I Sortland har allerede formannskapet gått inn for å jobbe for å sikre ordninga videre inn i framtida. Det er bare å håpe at de andre kommunene i distriktet gjør det samme.

Den interkommunale veterinærvaktordninga er nemlig ikke bare ei vaktordning for de med produksjonsdyr. Hit kan alle med dyr ringe når dyrene blir syke utenom ordinær arbeidstid.

Veterinærvaktordninga har vært ei utfordring mange andre steder i landet, men i Vesterålen har man til nå klart å holde på ei ordning som fungerer godt for både brukere og veterinærer. Men trendene man har sett andre steder i landet, treffer Vesterålen også. Derfor er det gledelig å se at man i Sortland går inn for å sikre tilbudet også videre framover. Det vil koste kommunene litt ekstra, men antakeligvis blir det langt billigere enn å måtte stable ei helt ny ordning på beinene, skulle dagens ordning kollapse.