Astrid Andreassen og Hans Severin Nilsen reagerer på uvettig kjøring i Øksnes: N/A Foto: Svein Arne Nilsen

Det eneste som fungerer

I Øksnes har det i lengre tid vært utfordringer med mye råkjøring. Både ute i bygdene og i Myre sentrum er folk plaget av at bilister svir gummi, kjører for fort og sjenerer ro og orden med bilkjøringa.

Ifølge enkelte innbyggere er råkjørerne godt organiserte, og får varsel fra bekjente i nabokommunene når politiet kommer på patrulje. Derfor er det utfordrende for lovens lange arm å få bukt med problemet.

Nå skal det monteres overvåkningskamera utenfor Handelsparken på Myre. I samarbeid med eier Coop Nordland håper daglig leder Rainer Solheim at det nå blir slutt på tullkjøringa.

Det er også utfordringer med uvettig kjøring på den store Kartneskaia på Myre. Også her vurderes det å sette opp overvåkning, men det diskuteres også om man rett og slett skal stenge adkomsten til kaia på kvelds- og nattestid.

Øksnes er en av kommunene hvor rånekulturen står sterkt. Det er mange som finner glede i å kjøre bil, treffe venner og høre på musikk i bilene. Det er ingenting galt i det, men som med andre fritidsaktiviteter bør det ikke være til større sjenanse for andre.

Problemet oppstår når råninga går over i råkjøring, hvor fartsgrensene brytes og hvor kjøreadferden er til fare for en selv og andre. Da må politiet komme på banen.

I Vesterålen er det ei utfordring at politiet mangler ressurser til å slå ned på denne typen kjøring. Dessuten er patruljene sjelden stasjonert på Myre, og må kjøre over lange avstander for å komme fram til stedene hvor råkjøringa foregår.

Det er ikke bare i Øksnes at råkjøring er problematisk. Det er flere steder at innbyggerne etterlyser større tilstedeværelse fra politiet. Det er kanskje det eneste som vil fungere for å få en slutt på den typen kjøring som er både farlig og til sjenanse for andre.

Overvåkning av kjente samlingssteder for råkjøring er et godt tiltak, men uten større tilstedeværelse fra politiets side, er det ikke usannsynlig at råkjørerne bare finner seg et annet sted der de ikke risikerer å bli foreviget.