Øl: Det holder med butikksalg. Foto: Illustrasjon

Det er drikkevarer nok i butikkene

Denne uka sa driftsutvalget i Sortland kommune nei til nettsalg av alkohol i gruppe 1 i kommunen. To aktører som ikke hører heime i Sortland hadde søkt om å få selge alkoholholdig drikk mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol i kommunen. Driftsutvalget sa et prinsipielt nei uten å realitetsbehandle søknadene, mot Høyres fire stemmer.

For å selge alkohol på internett må man både ha bevilling i kommunen der virksomheten holder til, og dessuten i kommunene der det ønskes utlevering av varene.

Diskusjonen blant politikerne gikk fra kontrollmuligheter og tilgjengelighet til betydningen for lokal handel. Fra Høyre ble det vist til at man verken er imot netthandel eller alkoholsalg i sin alminnelighet, mens flertallet altså falt ned på et nei. Det var ei riktig beslutning.

Kanskje kan man oppnå mindre fyllekjøring til butikken etter øl.

De alkoholpolitiske argumentene ligger opp i dagen. Det skulle være godt dokumentert at det er sterk sammenheng mellom økt tilgjengelighet og økt forbruk av alkoholholdige drikkevarer. Sortland har for øvrig så mange utsalgssteder at det ikke skulle være noe problem å få tak i det man skulle ha behov for.

Kontrollen er nødvendigvis mer krevende ved alkoholsalg på nett enn ved salg i fysiske butikker. Det kan bli vanskelig å overholde forbudet mot å selge til berusede personer når de sitter heime med kredittkortet, som Lill-Kristin Johannessen (Ap) uttrykte det. Da må ansvaret ligge hos de ansatte på utleveringsstedet når kunden kommer for å hente varene.

Selv om man kan bli beskyldt for proteksjonisme, er det også naturlig å ta hensyn til lokale arbeidsplasser i vurderingene av denne typen søknader. Det er helt legitimt å vurdere om man virkelig ønsker frislipp av dagligvarer til vesterålinger for aktører som verken legger igjen arbeidsplasser eller penger i regionen. I dette tilfellet er bevillingspolitikken et virkemiddel som kan brukes både for å stimulere ansvarlighet og lokal verdiskaping.

Hvis man spør etter fordelene med nettsalg av alkohol, er det vanskelig å se at det er kommet fram gode argument, annet enn en generelt positiv holdning til nyvinninger. Men heller ikke om man er positiv både til nettsalg og alkoholsalg hver for seg, er det selvsagt at det er bra for noe å kombinere de to.

Kanskje kan man oppnå mindre fyllekjøring til butikken etter øl. Men det finnes større samfunnsproblemer i kjølvannet av alkoholsalg.