Regionrådsleder: Hugo Jacobsen er leder i Vesterålen regionråd. Foto: Innsendt

Det er kanskje det viktigste enkelttiltaket. Likevel er det stille som i graven

17 universiteter, høgskoler og fagskoler får 150 millioner kroner for å kunne tilby desentraliserte og fleksible utdanninger. I tillegg får 16 studiesteder over hele landet 34 millioner kroner, slik at de kan tilby flere lokale studietilbud.

Norges arktiske universitet (UiT) er blant dem som får mest penger, viser oversikta fra Kunnskapsdepartementet. Det framgår også at Vesterålen regionråd er tildelt 1,5 millioner kroner, slik at det kan legges til rette for et studiesenter her i regionen.

Behovet er enormt. De nye prognosene for folketall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser vekst i folketall i alle landets fylker, med unntak av Nordland. Om trenden fortsetter, vil Nordland ha 3.800 færre innbyggere i 2050 enn i dag.

Prognosene for Vesterålen er dystre. Både Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes står med nedgang i de nye befolkningsframskrivingene. Det er kun Lødingen som er oppført med vekst. Totalt sett anslår SSB ei betydelig krymping av folketallet i regionen.

Det er selvsagt ikke gitt at SSBs spådom slår til. En prognose er nettopp det – en prognose.

Men prognosen for Vesterålen kan slå til. Vår felles oppgave er å gjøre det vi kan for å forhindre det.

Det er stor optimisme og framtidstro i regionen. Det er mange spennende satsinger på gang, og potensialet i eksisterende næringsliv er stort. Det er ikke mangel på bedrifter som skriker etter arbeidskraft. Det vi mangler, er folk.

Det er avgjørende at vi i framtida har studietilbud i Vesterålen, utover videregående skole. Nord Universitets tilbud på Stokmarknes er viktig og godt – men det må mer til. Og det kommer ikke av seg selv.

De to universitetene i Nord-Norge har ikke gjort nok for å sikre desentraliserte studietilbud i landsdelen. Vi forventer mer av både Nord og UiT.

Nå har regjeringa gitt en arbeidsordre, som gir håp for framtida. Det følger også med en slump penger, som det kan bli rift om.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er i den sammenheng pinlig at regionrådet i Vesterålen sitter stille, med lua i hånda. Verken administrasjonen eller den politiske ledelsen i regionrådet vil svare på spørsmål om saken fra Bladet Vesterålen. Dette er kanskje det viktigste enkelttiltaket for å sikre et konkurransedyktig næringsliv og et levedyktig samfunn i Vesterålen i framtida – men det er likevel stille som i graven.

Vi får sette vår lit til at øvrige politiske medlemmer av regionrådet har antenner som fungerer, og at saken får oppfølginga den fortjener. Det er framtidas Vesterålen avhengig av.