Ann Lise Nordhagen. Foto: Svein Arne Nilsen

Det er mulig å komme sterkt tilbake

Arbeid er en nøkkel til gode liv. Det handler om langt mer enn månedlig påfyll på lønnskontoen og sikkerhet for lån til hus og bil. Mange mennesker opplever sterk mening av at det er bruk for dem, at de kan bidra, og at de er del av noe større. Det er opplevelser som mange arbeidsplasser kan gi ut over inntekt og økonomi. Vi blir på godt og vondt langt på vei definert av jobben vår.

Det forteller også Ann Lise Nordhagen om i et intervju med Bladet Vesterålen. Hun falt i sin tid ut av arbeidslivet på grunn av rusproblemer, men de siste seks årene har hun hatt sin daglige jobb i vaskeriet hos vekst- og attføringsbedriften Øksnes Vekst. Nå er det arbeidet som preger hverdagen, og ikke rusen. Hun forteller at arbeidsplassen gir både trygghet, støtte og selvfølelse.

Vi blir på godt og vondt langt på vei definert av jobben vår.

Mange kan dele lignende erfaringer. Arbeidstrening eller tilrettelagt arbeid, veiledning og mestring i en asvo-bedrift kan få mye til å falle på plass. For noen vil det være en varig arbeidsplass som gir både meningsfull aktivitet, fellesskap og trygghet. For andre vil det være drahjelp i en motbakke og et viktig skritt på veien tilbake til det ordinære arbeidslivet. Varmen i en asvo-bedrift kan skapes av langt mer enn vedproduksjon.

Samfunnet bruker betydelige midler på arbeidsmarkedstiltak i disse bedriftene gjennom flere ulike ordninger som utgjør viktige deler av vårt felles sikkerhetsnett. Arbeidstreningen og de tilrettelagte arbeidsplassene i vekst- og attføringsbedriftene gir samfunnet store verdier tilbake, både i form av rein økonomisk verdiskaping og gode liv med alt det betyr for folkehelse og sosiale verdier.

Det legges ned stor kreativitet i forretningsmodellene til mange av disse bedriftene, som bidrar med for eksempel innslag av både sirkulær økonomi, handverksproduksjon og strøsand inn i lokalsamfunn. Dermed gir de også lokalsamfunnet rundt seg nye og utvidede tilbud.

Slik er de også med på å skape et rausere samfunn som gir nye muligheter. Den som ikke lykkes, behøver ikke å falle gjennom for alltid. Tvert imot: Det er mulig å komme sterkt og godt tilbake, og det tjener vi alle på.