Det er vi som avgjør om sparkesyklene blir ei plage eller et gode

Emils Grudulis planlegger å plassere ut elektriske sparkesykler på Sortland og Stokmarknes. I første omgang venter han 31 el-sparkesykler levert, og etter hvert vil det totale antallet komme opp i 50, fordelt mellom Sortland og Stokmarknes. Sparkesyklene skal leies ut ved at man bruker en app for å aktivere og betale for bruken.

Elektriske sparkesykler er ikke noe nytt fenomen. Det er mange som har slike privat, og i de større byene i Norge er farkostene blitt et fast innslag i bybildet.

Men de små farkostene har også bydd på utfordringer i de større byene. For det første har det vært flere alvorlige ulykker ved bruk av slike sparkesykler. For det andre har det vært dårlig kontroll med bruken. Sparkesyklene har, sammenlignet med gangfarta til gående, ei mye høyere topphastighet.

Derfor har Støre-regjeringa lagt fram et lovforslag hvor det strammes kraftig inn på reglene rundt slike kjøretøy. Der ligger det forslag om nedre aldersgrense, promillegrense, hjelmpåbud og forbud mot å kjøre på fortau.

Sortland kommune har allerede fått en henvendelse fra en innbygger som ber om at det vedtas et lokalt regelverk for å regulere bruken av el-sparkesykler. Hensyn må tas til både brukerne av sparkesyklene, medtrafikanter og ikke minst fotgjengere i sentrum.

Dersom man skulle spørre et utvalg av Oslo-innbyggere hva de mener om sparkesyklene, ville man få høre litt av hvert. Det er delte meninger om hvorvidt sparkesyklene er et gode eller ei plage for byen. Slik kan det også bli på Sortland, men det avhenger av hvordan vi som bor her tar tilbudet imot.

I Oslo har det vært mye skrevet om råkjøring, ulykker og el-sparkesykler som ligger slengt rundt om i byen. Det kan lett bli slik på Sortland og Stokmarknes også, men ikke om innbyggerne i fellesskap går inn for å ta tiltaket godt imot, bruke el-sparkesyklene forsvarlig, og ikke la dem ligge og slenge. Foreldrene har også et ansvar for å sørge for at de som ikke er gamle nok, ikke får tilgang til å bruke el-sparkesyklene. El-sparkesyklene kan lett bli et positivt innslag til bymiljøet på Sortland og Stokmarknes. Men det kommer helt an på hvordan innbyggerne velger å bruke tilbudet.