Fisker: Emilie Jusnes og Charlotte Solberg Larsen er begge med i ungdomsfisket. Foto: Privat

Det gode livet på kysten

Flere unge vesterålinger er godt i gang med sommerjobb som fisker. Totalt er 13 lokale ungdommer på sjøen, og nesten halvparten av dem er jenter.

Flere av dem har allerede opplevd at det er gode inntekter å hente fra havet, og blant dem Bladet Vesterålen har snakket med, er det også de som har lyst til å leve av fiskaryrket som voksne. Selv om andre også liker seg på sjøen, er man oppmerksom på at yrket har sin bakside, blant annet gjennom at man er mye heimefra.

Det er stadig sjøen vi lever av. Selv om oppdrettsnæringa er både innbringende og setter mange i arbeid, er også rekruttering til fiskeriene helt nødvendig for å sikre framtida for Vesterålen.

De siste tiårene er inngangsbilletten til næringa blitt dyr, fordi de sikre og gode inntektene ikke kommer før man har kjøpt kvote og båt. Og det er kvotene som sender kostnadene i været. Samtidig har den sterke adgangsbegrensninga og konsentrasjonen av rettigheter og ressurser bidratt til at de som er igjen får desto større inntekt.

Det hjelper lite om man har fått gode opplevelser med ungdomsfiske hvis man opplever et uoverstigelig hinder når man for alvor vil inn i yrket.

Raset av fiskere ut av næringa ser ut til å være over. Men det kommer ikke så mange nye inn, og risikoen er at den gradvis forgubbes. Det har verken næringa, kysten eller landet råd til. Derfor er det et godt tiltak å gi interesserte muligheten til en smak på næringa gjennom sommerfiske-ordningen. Noen vil alltid fortsette.

Men det hjelper lite om man har fått gode opplevelser med ungdomsfiske hvis man opplever et uoverstigelig hinder når man for alvor vil inn i yrket. Når fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran forbereder ei ny kvotemelding som skal legges fram før utgangen av året, bør han også ta rekrutteringa til yrket på største alvor og legge til rette for at man kan ro fiske på egen båt, uten å ha reist egenkapital av en annen verden til kvotekjøp.

Muligheten til å kunne drive selv med egen båt, inneholder også et svar til dem som kvier seg for å være for lenge heimefra. Selv om mange setter pris på ryddige ordninger med regelmessige friturer i havflåten, vil andre være opptatt av å kunne fortøye båten i heimehavna og se familien mer på daglig basis.

Det bør fremdeles finnes muligheter for å drive i den minste flåtegruppa og satse på kystnært fiske på rike felt med kort avstand fra tradisjonsrike fiskevær. For mange vil det være det gode livet på kysten. Det bør fiskeriministeren ha klart for seg i høstens arbeid med kvotemeldinga.