Oddmund Enoksen, om krigen i Ukraina.

Det handler om alt anna enn ærlighet når en stortingsrepresentant fremmer slike påstander

Av: Oddmund Enoksen, SV-medlem

«Fan altså. Nå sender Norge våpen til et Ukraina som i desperasjon inviterer all verdens avskum av omreisende mordere.»

Slik kunne kanskje Russlands president Vladimir Putin ha ordlagt seg i en tale hvor han avla Norge en visitt. Men det var ikke Putin som valgte å bruke slike ord den 5. mars i år, ei knapp uke etter at Norge hadde beslutta å donere inntil 2.000 panservernvåpen av typen M72.

Det var Rødts stortingsrepresentant fra Nordland, Geir Jørgensen, som med disse «velvalgte» ord evna å slå to fluer i en smekk: Å ta avstand fra norsk våpenhjelp samtidig som de ukrainske myndighetene fikk sitt pass påskrevet.

Jørgensens påstand om at Ukraina har invitert «all verdens avskum av omreisende mordere» for å bistå seg i kampen mot Russlands invasjon, har ingen rot i den virkelige verden. Den har rot i den alternative virkeligheten som er søkt etablert. Ei virkelighet hvor man dyrker forestillinga om at Ukraina etter 2014 har vært et reir for nynazister. Med grobotn i ei slik virkelighet er det visst ingen grenser for hva som kan settes på trykk.

Det var søndag 27. februar, tre dager etter at Russland hadde angrepet Ukraina, at president Volodymyr Zelenskyj gikk ut med følgende oppfordring:

«Til alle utlendinger som ønsker å slutte seg til motstanden mot de russiske inntrengerne og beskyttelsen av verdens sikkerhet, tilbyr ledelsen i Ukraina å komme til vårt land og bli med i territorialforsvaret. En egen enhet dannes fra utlendinger - Den internasjonale legionen for territorialforsvar av Ukraina. Dette vil være et viktig bevis på din støtte til vårt land.»

Det skal mye ond vilje til for å tolke presidentens oppfordring slik Jørgensen har gjort. For øvrig er det ingen indikasjoner på at den internasjonale legionen i Ukraina har blitt befolka med personer som svarer til Jørgensens beskrivelse.

Det er for så vidt ei ærlig sak å være motstander av at Norge leverer våpen til Ukraina. Et standpunkt som i praksis betyr at man ikke ønsker å bidra til at Ukraina skal settes i stand til å slå tilbake det russiske angrepet.

Men det handler om alt anna enn ærlighet når en stortingsrepresentant fremmer fullstendig grunnlause påstander mot en president og et land som har vist for all verden hva det betyr og koster å slåss for så vel egen som vår frihet.