Widerøe

Det handler om lokalbefolkningen og næringslivets behov

Av: Jonny Finstad og Margunn Ebbesen, stortingsrepresentanter Nordland Høyre

Etter Widerøes kutt på 4000 flyavganger i distrikts Norge, hiver ordførere fra Ap og rødgrønne politikere i Nordland seg på kalkulatoren og feilberegner.

Det er likevel en viktig debatt å hilse velkommen, men det trist å registre at venstresiden og Arbeiderpartiets ordførere mener at løsningen kun er å gi mer penger til en kommersiell aktør. Helhetlige løsninger som gir bedre lønnsomhet, konkurranse, lavere billettpriser og et bedre rutetilbud for befolkning og næringsliv er derimot fraværende hos Ap og de rødgrønne politikernes inngang i saken. At Ap i sine alternative budsjettforslag ikke har lagt inn kutt i miljøavgiftene på kortbanenettet velger disse ordførerne å hoppe galant over.

Mest overraskende og avslørende om kunnskapsmangel vises når Arbeiderpartiet og opposisjonen nå foreslår fritak for flypassasjeravgiften på kortbanenettet. Regjeringen har allerede forsøkt dette alternativet, men statsstøtteregelverket tillot ikke en slik løsning. Dette burde opposisjonspartiene vite.

Regjeringen har isteden forsøkt å hindre Widerøes varslede kutt med å foreta avgiftslettelser på avinor-avgiftene på kortbanenettet. Forslagene som ble foreslått fra 2020 var etter gode dialoger med Widerøe om hvilke avgifter som burde reduseres.

Avinor som foretar beregningen av avgiftskuttene for regjeringen mener avgiftskuttene utgjør 40 millioner kroner. Widerøe operer med et annet beløp om hva disse avgiftsendringene betyr i kroner. Vi har bedt om kvalitetssikring av tallene for å få klarhet, og foreløpig mener Avinor at de har riktige tall.

Uansett er det helheten inkludert markedsforhold, fiskale avgifter og ikke minst lokalsamfunnenes behov som er det sentrale. Uten avgiftskuttene regjeringen har gjort i 2020 ville situasjonen ha vært klart verre for Widerøe.

Det er viktig å skille på statlige kjøp av flytilbud og kommersielle ruter. De statlige rutene har vært omtrent uforandret i mange tiår og omfatter to tredjedeler av flytilbudet. På disse rutene blir økte avgifter kompensert fullt ut av staten. Det er i den kommersielle tredje delen rutekuttene nå kommer.

I mange tiår, og lenge før miljøavgiftenes inntog i luftfarten har det vært etterspurt et bedre kommersielt tilbud på kortbanenettet. Svaret fra Widerøe var da som nå manglende lønnsomhet. Imidlertid ble det et oppsving i rutetilbudet når Fly Viking kom på banen. Widerøe opprettet da en rekke nye ruter, hvor etterhvert de fleste nå er nedlagt igjen. I debatten rundt nåværende anbuds tildeling ble det også hevdet fra sentrale Ap politikere i fylket at regjeringen kuttet 100 millioner på statlige kjøp av flyruter i nord. Nei, regjeringen betaler det beløpet Widerøe la inn som pris for anbudet, og dette var 100 millioner kroner lavere enn foregående anbudsperiode, selv om anbudene hadde stort sett samme kabinfaktor.

Det er nok ikke slik at et ensidig kutt i flypassasjeravgiften vil løse utfordringene med dårlig kommersiell lønnsomhet og automatisk gi oss et bedre rutetilbud på kortbanenettet. Derfor ønsker vi en fullstendig gjennomgang av samtlige rammebetingelser. Både statlige kjøp, kontrakter og innhold, lengde på disse, avgiftssystemet og støttesystemer. Målet må være å få til endringer som muliggjør bedre konkurranse, lønnsomhet, lavere priser og et bedre tilbud for befolkningen. Slik Norwegians etablering medførte på regionalnettet, på begynnelsen av 2000-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sikkerhet og kvalitet under krevende operative forhold har Widerøe vært suverene å levere på. Det er selvsagt en forutsetning at dette også må ivaretas i fremtidens kortbaneflyvninger.

Det å ha et godt tilbud på kortbanenettet er viktig for å gi befolkning og næringsliv i distrikts-Norge et tilfredsstillende tilbud. Vi vil derfor bidra konstruktivt fremover. Befolkning og næringsliv har krav på det. Ikke minst er det viktig å raskt få på plass rute mellom Bodø-Evenes og Andøya.