Det kan lønne seg å nekte

Myre havn: Norges største snurrevadbåt Atlantic gjør klar nota mens de ligger til kai. Foto: Svein Arne Nilsen

En del av Solberg-regjeringas regionreform var at ansvaret for fiskerihavnene skulle over fra staten ved Kystverket til fylkeskommunene.

Sjømateksporten fra Nord-Norge har en sentral rolle i landsdelens verdiskaping. I 2018 ble det ilandført 991.000 tonn villfisk i Nord-Norge. Denne fisken landes i all hovedsak på landsdelens fiskerihavner.

I det opprinnelige opplegget fra regjeringa fulgte det med endringa et stort forvaltningsansvar og mange forestående investeringer, og lite penger å gjøre jobben med. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet stort.

I Nordland har vi viktige prosjekter som fiskerihavnene i Værøy, Røst og Ballstad – i tillegg til Andøy. Bare disse fire havnene har en prislapp på nærmere 1.300 millioner.

Dette førte til at de nordligste fylkeskommunene sa nei. De ville ikke ta over et så stort ansvar uten at regjeringa sendte med de nødvendige midlene til drift, vedlikehold og investering.

Det er kanskje ikke så rart at det var de nordligste fylkeskommunene som sa nei til regjeringa. I Nord-Norge er det svært mange fiskerihavner, og havnene er sentrale i den enorme verdiskapinga som fiskeriene står for.

Men heldigvis har det ikke vært isfronter mellom Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene. Det har vært konstruktive forhandlinger, og underveis i disse har staten innsett at noe av ansvaret må de fortsatt ta selv.

For eksempel ligger det an til at staten skal ta ansvaret for tiltak som er avgjørende for sikkerhet og adkomst.

Vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavnene i Nordland er stort, og det må gjøres store investeringer. Nå kan det se ut til at handlingsrommet til fylkeskommunen, når de overtar, blir større enn det ville ha vært om politikerne sa ja i første runde.

De andre fylkeskommunene som sa ja til overtakelse i første omgang kan snart takke sine kolleger i nord, for den nye ansvarsfordelinga vil gjelde over hele fjøla. Noen ganger lønner det seg å nekte når man blir forelagt et urimelig oppdrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når Nordland fylkeskommune overtar ansvaret, får vi håpe pengene til fiskerihavnene ikke forsvinner i det store sluket. Det fins andre områder som både får større oppmerksomhet og som kan gjøre at behovene til fiskerne drukner. Fylkeskommunen har ansvar for et enormt vegnett, skoler og samferdsel, og pengene til å drive med er ikke i overflod.