Lovnad: The Whale på Andenes er et av prosjektene regjeringa nå lover å støtte. Foto: Dorte Mandrup AS/MIR

Det må følge penger med løftene

De seneste ukene har det kommet flere gode nyheter til innbyggerne i Andøy. 15. mars ble det klart at Andenes havn er inne i Nasjonal Transportplan (NTP), og at storprosjektet til 440 millioner kroner er fullfinansiert i første periode. Det betyr utbygging de nærmeste årene, og realisering innen 2027.

Fredag ble det også klart at regjeringa lover penger til å realisere The Whale. Prosjektet på Andenes trekkes fram som et av seks prioriterte i Museumsmeldinga, som vil få investeringsstøtte i årene framover.

Det er beskjeder som dette andværingene har ventet på siden vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i 2016. Når vi samtidig vet at Stortinget har vedtatt at Andøya Spaceport skal etableres, er det all grunn til å se lyst på framtida i Andøy.

Tidligere Andøy-ordfører, Jonni Solsvik, er i dag styreleder i omstillingsorganisasjonen Samskap. Solsvik har i Bladet Vesterålen uttalt at Andøy om 10 til 15 år vil kunne ha flere arbeidsplasser enn for noen tiår siden, da antall statlige arbeidsplasser var på toppnivå. Det er store ord – men ikke umulig. Men det forutsetter at lovnadene knyttet til Andenes havn, The Whale og Andøya Space følges opp.

I så måte er det på sin plass å minne om at det ikke er løfter som realiserer prosjekter. Det må følge penger med. Havneprosjektet lå for eksempel inne i nasjonal transportplan da Erna Solberg ble statsminister i 2013, og skulle være ferdig innen 2023, altså om to år. Prosjektet ble skjøvet ut i tid, og er ennå ikke påbegynt. Denne gang må planen som er lagt følges. Ei startbevilgning til havna i revidert nasjonalbudsjett i vår er med andre ord på sin plass.

Når det gjelder løftet om å støtte The Whale, er det ikke oppgitt noen sum. Som ett av seks prioriterte prosjekter må The Whale kjempe om støtte i de årlige statsbudsjettene framover.

Det er all grunn til å glede seg over løftene til Andøy-samfunnet. Det er i tillegg betryggende at opposisjonen har signalisert støtte til de samme prosjektene, både verbalt og i form av bevilgninger i sine alternative budsjetter.

Så må vi ha med oss at det er valg i år, og at det om et halvt års tid vil være et nytt storting. Da påhviler det nordlandspolitikere i sentrale posisjoner et særskilt ansvar å se til at man følger opp lovnadene med bevilgninger – som gjør at prosjektene realiseres. Bård Ludvig Thorheim og Bjørnar Skjæran, listetoppene i Nordland Høyre og Nordland Arbeiderparti, bør kjenne ekstra på dette ansvaret.