Skandalehelikopteret: Forsvarets NH90

Det nye helikopteret og smellet fra døra

Kystvaktsjef Ottar Haugen, som gikk av denne uka, har slått til med klar tale i et avskjedsintervju med fiskeriavisa Kyst og Fjord. Her sier han at Kystvakta ikke lenger har tillit til den skandalebefengte nye helikopterklassen NH90, og at han ønsker et stortingsvedtak om anskaffelse av nye maskiner som er hensiktsmessige for Kystvakta.

I 2001 vedtok Stortinget å kjøpe den avanserte helikoptertypen NH90, inkludert åtte maskiner som skulle erstatte Kystvaktas seks Lynx-helikopter. På papiret så det flott ut, med stor rekkevidde, kapasitet for ubåtjakt og mange andre egenskaper. Alle de 14 maskinene i bestillinga skulle være levert i 2008, men den første kom ikke før i 2011 og var full av feil og mangler. Først mot slutten av 2017 var seks NH90 levert, og de brukes ennå i stor grad til testing framfor operativ tjeneste. Det er også klart at helikoptertypen får langt færre flytimer enn forutsatt, på grunn av stort behov for vedlikehold.

Dersom man skal ha utvikling, kreves det at noen har ryggrad til å gi klare råd og meldinger internt i systemet

Med NH90 er det ikke mulig å få den operative kapasiteten Kystvakta trenger. Det er ikke vanskelig å være enig med Haugens anbefaling om at Stortinget bør vedta å skaffe andre helikopter som kan dekke Kystvaktas behov bedre. Man trenger en enklere maskin som kan gjøre jobben. Derfor framstår rådet fra Ottar Haugen som riktig.

Den avgåttte kystvaktsjefen har gjennom sin periode i stillingen vært forsiktig med å signalisere sine faglige vurderinger i helikoptersaka. Han har holdt seg til å si at man gjerne skulle hatt NH90 på plass tidligere.

Offentligheten veit lite om hva slags innspill han har gitt til den nye langtidsplanen innad i Forsvaret. Det er lite nytte i offiserer som tier i misforstått lojalitet så lenge de sitter på post, for så å slamre døra etter seg når de forlater systemet. Dersom man skal ha utvikling, kreves det at noen har ryggrad til å gi klare råd og meldinger internt i systemet – mens de ennå er i posisjon.

Den nye sjefen for Kystvakta bør gjerne ta med seg rådet fra Haugen, men ikke følge hans eksempel med å tie til det er for seint.