Slik ser Sortland Gård AS for seg det nye boligområdet mellom Lamarka og Rundheia - gradvis bygd. Kartet er snudd så opp er vest, og viser gammel og foreslått ny lysløype. Foto: Norconsult Foto: Kart-illustrasjon

Det nye Sortland

Sortland Gård AS ønsker å bygge ut et område med 200 boliger i Rundheia, vest for Lamarka. Planen er å ta i bruk dagens lysløype som gangvei gjennom det nye boligområdet, og grunneieren har startet en dialog med idretts- og friluftslivet om ei ny lysløype på øversida av de nye boligene.

Sortland har nådd et punkt der det er utfordrende å utvikle byen for vekst. Det har pågått fortetting på gamle tomter over lang tid, og flere leilighetsbygg er lagt på fyllinger utover i sundet. Det er grenser for hvor langt man kan drive det. Et prosjekt som dette vil kunne åpne for ny utvikling.

Det er svært viktig for Sortland at det finnes tilgjengelige boligområder, akkurat som det er viktig for enhver by og ethvert tettsted som ønsker vekst. Så er spørsmålet hvordan og hvor boligområdene skal være.

Hvis et nytt boligområde i Rundheia skal bli virkelighet, må det godtgjøres på en truverdig måte at det er bedre å bygge ned disse områdene enn andre.

Det er riktig som initiativtakerne i Ellingsen-familien peker på, at Sortland er inneklemt av matjord både på sør- og nordsida. Det er man ikke mot vest. En annen fordel er at dette prosjektet vil kunne løse Sortland-politikernes mangeårige hodepine med å koble Bjørklundveien sammen med Vesterveien. Slike fordeler er lett å peke på, ikke minst for grunneierne og initiativtakerne.

Når politikerne i kommunen etter hvert skal ta stilling til et eventuelt forslag om å omregulere det 250 mål store området, må de ikke bare se på fordelene, men på helheten.

Alle utbygginger vil nemlig også ha negative konsekvenser. Spørsmålet er om de samfunnsmessige fordelene er større. Det blir en stor oppgave for politikere som må ta hensyn til både byutvikling, frilufts- og beiteinteresser, og vurdere alternative områder.

Ett av spørsmålene vil handle om lysløypa, som er viktig for trivselen og folkehelsa til folk i byen. Den ble i sin tid lagt på øversida av bebyggelsen, og det er derfor den ligger her i dag. Det må gjelde også i framtida at lysløypa legges etter bebyggelsen, og ikke bebyggelsen etter lysløypa. Det fordrer likevel at folk får ei fullgod erstatning dersom dagens trasé blir del av et boligområde.

Politikerne skal aldri hoppe uten betenkning når en utbygger ber dem hoppe. Det gjelder i særskilt grad når de får denne saka på bordet. Hvis et nytt boligområde i Rundheia skal bli virkelighet, må det godtgjøres på en truverdig måte at det er bedre å bygge ned disse områdene enn andre. Det er mulig, men ikke selvsagt.

Dette boligområdet er et stort prosjekt. Nettopp derfor må man stille ekstra krav til det.