Under vann: Ubåt i Sortlandsundet på tur sørover i juni i år. Foto: Håvard S. Mækelæ

Det russiske presset

Den nedlagte marinebasen Olavsvern i Tromsø kan komme tilbake i bruk som havn for amerikanske atomubåter, ifølge NRK.

Det føyer seg inn i en urovekkende sikkerhetspolitisk utvikling i nord. Russland har stadig flere store marineøvelser utenfor kysten av Norge. Landet har gjentatte ganger forstyrret GPS-signaler i Øst-Finnmark. Russiske bombefly har simulert angrep mot radarsystemene i Vardø og manøvrert mobile rakettsystemer med atomstridshoder tett opp mot grensa i Finnmark. Og russiske spesialsoldater har mellomlandet på Svalbard og lagt ut bilde av seg selv med våpen i sosiale medier. Norske jagerfly har avskåret russiske fly stadig oftere nær norsk luftrom.

Det finnes ei annen side: Økt tilstedeværelse av US Marines i Trøndelag og Troms provoserte Russland i 2017. Det gjorde også storøvelsen «Trident Juncture» i november 2018. Vi har sett marinestyrker fra USA og Storbritannia øve sammen i Barentshavet i vår, og norske kampfly har økt sin øvelsesaktivitet sammen med amerikanske strategiske bombefly i nord.

Forsvarets Forskningsinstitutt beskriver vår største utfordring som å redusere tvil om at vi har våre allierte i ryggen når det trengs, samtidig som vi ikke bidrar til å øke spenningen i våre nærområder. Norge må med andre ord balansere på slakk line. Vi har lyktes over tid, men det er ikke gitt at vi klarer å videreføre suksessen når naboen endrer sin linje og USA skaper usikkerhet om sitt engasjement i Europa framover.

Når spenningen øker, stiger også faren for at noe kan gå galt. Det må vi se på med største alvor.

Nord-Norge er et sikkerhetspolitisk møtepunkt. Når spenningen øker, stiger også faren for at noe kan gå galt. Det må vi se på med største alvor.

Nå er også Sverige bekymret og ser for første gang i manns minne fare for militære konflikter i nordområdene. En svensk arktisk melding anbefaler styrket militær kapasitet i Nord-Sverige, på grunn av økte internasjonale motsetninger og økt militær aktivitet i nord, ifølge High North News. Det er nye takter fra en nabo som over tid har vært lite interessert i disse breddegradene.

En fersk intensjonsavtale mellom Sverige, Finland og Norge om tettere militært samarbeid må ses i dette lyset.

Noe trekker i rett retning. Norge og Russland har et utstrakt praktisk samarbeid i nord, både om søk og redning, fiskeriforvaltning og fiskerioppsyn, og ikke minst et viktig samarbeid mellom norsk og russisk kystvakt. Det har fortsatt ufortrødent også gjennom økt spenning.

Her heime skal regjeringa legge fram sin nye nordområdemelding i slutten av november. Den må beskrive hvordan balansen mellom tillit og avskrekking skal videreføres. Det må være klart at Kystvakta skal spille en viktig rolle, sammen med de maritime overvåkningsflyene som ennå opererer fra Andøya.

Vi ønsker samarbeid med Russland, men Norge må ikke være naive overfor stormakten som bokstavelig talt presser grensene våre.