Rødt-politiker: Ove Eirik Jensen kommenterer Bladet Vesterålens leder av 29. juni.

Det samme «rulleblad» kan nemlig henges på mange nasjoner i vår internasjonale omgangskrets, – ja sågar også på oss selv

Av: Ove Eirik Jensen, Sortland Rødt

Fredag 29. i forrige måned hadde Bladet Vesterålen en leder under overskriften «Bølla skal ikke få styre». Det er jeg enig i, bøller skal ikke få styre. Lederen karakteriserer Putins Russland som en bølle. Det er jeg også langt på veg enig i. Jeg er også langt på veg enig i de forhold lederen påberoper seg som underlag for karakteristikken bølle.

Les også
Bølla skal ikke få styre

Det er ikke ofte Bladet Vesterålen engasjerer seg så tydelig og konkret i utenrikspolitiske saker.

Derfor undrer det meg at man plutselig blir oppmerksom på flere kritikkverdige forhold og gir skinn av at dette er spesifikt for Russland.

Følgende overskrifter i anførsel er sitater fra denne lederen.

«klemt neven stadig hardere om egen befolkning»

Jeg trodde forresten ikke det var mulig. Men hva med alle de regimer vi pleier «vennskapelig» omgang med av økonomiske og politiske hensyn? Jeg regner med at alle oppegående mennesker vet hva jeg snakker om. Derfor bruker jeg ikke plass her.

«drept opposisjonelle på andre lands jord»

Det blir med rette mye støy hver gang man får indisier på at opposisjonelle blir drept eller fengslet i Russland. Derimot blir det nærmest stilltiende forbigått når USA har tatt ut uønskede elementer uansett hvor de måtte befinne seg i verden. Vi roer oss snart ned etter at ledere av land i vår omgangskrets lokker opposisjonelle inn i natolands ambassade for å likvidere dem. Senest i skrivende stund erklærte Joe Biden med tilfredshet at de hadde lykkes med «å ta ut» nok et menneske i Midtøsten.

«landhacker-angrep»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg har ikke mye greie på digitale arbeidsmetoder, men jeg innbiller meg at dette har noe med etterretning å gjøre. Dette regnet jeg med var en erkjent og «akseptert» aktivitet av alle land.

Da danske kilder lekket opplysninger om at USA, – vår venn og sikkerhetsgarant, drev spionasje mot Norge, ble det bemerkelsesverdig stille. Frode Berg-saka gjør vel ikke norsk etterretning til speidergutter. Affæren med den russiske kursdeltakeren gir kanskje heller ikke PST noen grunn til å gå rundt med mandige steg.

«Russerne har lagt beslag på skytefelt i Norskehavet...»

Etter fraværet av politisk støy å dømme, antar jeg det må dreie seg om internasjonalt farvatn.

Å utprøve våpensystemer og drive militærøvelser er ikke noen særrussisk aktivitet. Alle land med sjømilitære utfordringer gjør det samme.

«...Russland er opptatt av å påvirke norske myndigheter...»

Kan dette være noen overraskelse? Gjensidig påvirkning av andre lands myndigheter trodde jeg var en nærmest dagligdags aktivitet mellom landene. Slik påvirkning kan anta usympatiske – ja, endatil uakseptable former. Det må være et krav at ei slik vurdering må foretas etter de samme standarder uansett hvem som er ansvarlig. Den kollektive avstraffelsen mot Russland, som er lovstridig ifølge Genève-konvensjonen, omtales med det ikke altfor negativt ladede ordet sanksjoner, mens Russlands handels-/eksportmotiverte atferd omtales som utpressing. Tydeligere kan vel ikke forskjellige standarder demonstreres.

Jeg kjenner ikke mange eksempler på at andre regjeringsmedlemmer enn Frank Bakke-Jensen har måttet få manuskriptet på hvordan han skal møte sin offentlighet fra andre enn egne myndigheter. Påvirkning?

«...de gir den norske havfiskeflåten stadig større utfordringer»

Ja, det er høyst kritikkverdig at øving i ødeleggelsesmetoder skal legge hindringer i vegen for folk som lovlig utøver si næring. Men for ikke lenge siden redegjorde Bjørnar Nicolaisen i denne avis for de problemene aktiviteten fra rakettskytefeltet på Andenes medfører for fiskerne. Jeg vil tro at aktiviteten derfra ikke vil bli noe mindre enn de russiske øvelsene som det refereres til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bøller må ikke få styre

Et negativt forhold blir selvsagt ikke bedre ved at det kan vises til at andre er ansvarlige for like negative forhold. Det som provoserer meg, er hvordan opinionen og myndighetene anvender forskjellige etiske/juridiske/holdningsmessige standarder i sine vurderinger. De samme kritikkverdige forhold lederen anfører mot Russland, er like kritikkverdige uansett hvem som er ansvarlig. Det samme «rulleblad» kan nemlig henges på mange nasjoner i vår internasjonale omgangskrets, – ja sågar også på oss selv. Det er ikke bare når denne type atferd kan knyttes til Russland, – eller andre vi er programforpliktet til å ikke like, at den må fordømmes. Atferd som kvalifiserer til betegnelsen bølle, bør ikke få gjennomslag i noen form for styring av fellesskapet, – nasjonalt som internasjonalt. Det er vårt alles ansvar.