Det sikre kortet

Fisken: Det sikre kortet for kysten.

Nok en gang går Høyres programkomité inn for å konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er medlem av programkomitéen i Høyre, og sier til NRK at et ja til konsekvensutredning ikke nødvendigvis betyr et ja til oljeboring.

Det har vært kjempet lenge mot oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og argumentene er gode. Fisket i områdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja er og har vært, av stor betydning ikke bare for folket langs kysten, men for hele nasjonen.

Historikere har pekt på at tørrfiskeksporten i århundrer har skaffet store inntekter til landet og staten. Avdøde journalist og forfatter Frank A. Jenssen hevdet i sin bok om torsken at den var avgjørende for finansieringa av Nidarosdomen.

Kunnskapen er allerede formidabel, og det ser påtagelig ut som Høyre ikke har klart å ta det inn over seg.

Like etter krigen ble det til hurtigruten kontrahert fire nye skip fra et italiensk verft. Skipene fikk tilnavnet klippfiskskipene, fordi deler av kjøpesummen ble betalt i klippfisk. Fisket utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er og har vært avgjørende for bosettinga her, og med god forvaltning kan den fortsette å være det.

De siste 50 årene har olje- og gassvirksomheten skaffet store inntekter til staten Norge. Det er et godt argument at norsk petroleumsvirksomhet som en av de tryggeste og sikreste bør få fortsette å utvinne olje og gass, all den tid verdenssamfunnet trenger det. Likevel har det også på norsk sokkel skjedd uhell.

Hva et slikt uhell kan få å si for fiskeriene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan vi bare ane omfanget av. Også for oppdrettsnæringa, som er blitt stadig viktigere, vil det kunne bli fatalt.

Petroleumsnæringa vil også være en ny konkurrent om de begrensede arealene på den smale eggakanten. Her er det nok aktører allerede.

På Stortinget er det flertall for å la området være i fred. Da er det rart at Høyre som kjerringa mot strømmen står fast ved at området skal konsekvensutredes. Ei utredning betyr selvfølgelig ikke det samme som utvinning, men uavhengig av hva man bestemmer seg for etter utredninga, vil ei konsekvensutredning være et steg mot olje- og gassutvinning. Kunnskapen er allerede formidabel, og det ser påtagelig ut som Høyre ikke har klart å ta det inn over seg.

Det er lite trolig at olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil skape noe særlig med arbeidsplasser lokalt. Fiskeriene og oppdrettsnæringa står for betydelig verdiskapning og arbeidsplasser langs hele kysten. Da er det best å satse på det sikre kortet, fiskeriene som har berget oss i århundrer.