Kleiva: Ett av mange steder som har vært delvis eller helt kutt-truet de siste årene. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Det skal ikke lønne seg å legge ned i Vesterålen

Bedrifter i Vesterålen gjør et kraftig løft for å ta imot lærlinger fra yrkesfaglige utdanninger. Så langt har de tegnet 75 intensjonsavtaler om lærlingeplasser, og det er mål om å få i hvert fall hundre.

Samtidig vil opplæringskontoret i Vesterålen i gang med et forprosjekt for en lærlingeskole, der ungdom kan komme rett fra grunnskolen til fireårig lærlingeplass, og ta teoretiske fag gjennom samlinger. Nordland fylkesting lot ungdom og reiseliv i regionen seile sin egen sjø for et år siden, da det vedtok å legge ned restaurant- og matfag ved to skoler. Her er målet å kunne ha lærlingeplasser og undervisningsopplegg klart allerede til høsten. Hadsel kommune støtter forprosjektet økonomisk med 200.000 kroner, men forventer at flere aktører bidrar.

Nordland fylkesting lot ungdom og reiseliv i regionen seile sin egen sjø for et år siden.

Initiativene viser at Vesterålen ikke legger seg på rygg for nedskjæringer, men finner sin egen vei for ungdom, arbeidsmarked og et allsidig næringsliv. Det bør Nordland fylkeskommune ta seg ad notam nå.

Fylket er i gang med en ny kuttrunde i de videregående skolene for å legge fast de neste fire årenes struktur. Begrunnelsen er færre 16-åringer og trang økonomi. Utviklingen i befolkningen er nådeløs, og det er vanskelig å argumentere mot at fallende elevtall skal få konsekvenser. Men det må kuttes riktig plass. Vesterålen har fått svært smertelige reduksjoner de siste årene, og her er ungdomskullene ikke fallende de neste ti årene. Det må nødvendigvis bety at de videregående skolene her er ferdig kuttet. Det er ikke grunn til å akseptere nye reduksjoner i Vesterålen.

Sist uke var fylkeskommunens folk på Sortland for å ta imot innspill fra Vesterålen. Her kom det også fram at utkastet til ny struktur i skolene legges på høring om drøye to uker, mens den administrative sluttføringen av forslaget skjer allerede denne uka.

Tida er kort mellom fylkeskommunens turné for å samle innspill, og det første utkastet til ny struktur. Det gir grunn til å bekymre seg for om regionenes innspill kom tidlig nok i prosessen til å få reell betydning, eller om møtene bare skulle gi et ferniss av medvirkning på en plan som var lagt ferdig på forhånd.

Vesterålen må følge prosessen med de videregående skolene nøye. Det skal ikke lønne seg å kutte flere elevplasser her.