Innskriver: Ernst Rødli. Foto: Hilde Jørgensen

Det trengs ikke stor hønsehjerne for å forstå hvorfor Hadsel Sp ikke vil gå for nybygg av skole på Innlandet

Av: Ernst Rødli, Melbu

Ei politisk bombe slo ned i hadselpolitikken ved middagstider i dag, fredag 6. april. På blv.no sto et oppslag som fortalte at kommunestyrerepresentant for Hadsel Senterparti, Stig Sørmo, med hjemmeadresse Hadsel Innland, hadde meldt seg ut av partiet etter 35 års medlemskap. Han uttalte at det for hans del var kommet til et «breaking point». Videre at «det ikke hadde vært nok støtte fra partiet for å sikre ei bærekraftig utvikling på Innlandet», og videre «at distriktsprofilen i partiet hadde forvitret, spesielt de siste to årene».

Det er ikke vanskelig å forstå representanten Sørmos valg i denne situasjonen. En må også beundre han for å ha stått i dette dilemmaet i så lang tid før han tok dette valget. At det også må føles sårt å ta denne avgjørelsen, tror jeg de fleste vil forstå. Dermed stiller kommunestyremedlemmet som uavhengig/fristilt representant i kommunestyret. Og med dette har ordføreren mistet flertallet i kommunestyret. Jeg fristes til å si til pass åt henne og et Hadsel Senterparti som ikke er til å kjenne igjen som et parti for distriktene.

For hva har ikke representanten fra Innlandet måtte oppleve bare det siste halve året: Et par-tre ukers tid før behandlingen av dette års budsjett i kommunestyret sist høst, kom daværende konstituert kommunedirektør Tommy Løveng drassende med ordfører Aina Nilsen (Sp) og et kommunestyremedlem fra Mos på slep tiI Hadsel Innland for å fortelle de om lag 400 frammøtte innbyggere i gymsalen i bygda at alt av kommunale tjenester i bygda skulle bli lagt ned. Skolen, barnehagen, legekontoret, branndepotet, heldøgns bemanning på alderssenteret, dessuten skulle alle veilys slukkes. På Stokmarknes var det derimot foreslått å bruke 35 mill. kr på tre ulike prosjekter.

Det må ha vært særdeles skuffende for innbyggerne at ordføreren forble taus som en østers under hele seansen. Ikke ett trøstens ord fra den kanten. Hun kunne i det minste ha åpnet snakketøyet og opplyst at det tross alt er kommunestyret som bestemmer budsjettet. Snakk om en flau holdning. De frammøtte måtte selvsagt oppleve de to ovennevnte som lydige lakeier for kommunedirektøren. En kan saktens spørre seg hvorfor Løveng fant det nødvendig å reise innover til Innlandet. Når likevel alt skulle legges ned, hadde det vært tilstrekkelig å få skutt ei god middelaldersk hærpil i en husvegg på Innlandet. Å ikke bringe innholdet i teksten som fulgte hærpilen videre til neste hus, medførte som kjent dødsstraff. Og for å få til et ordspill her, så var det vel nettopp et dødsbudskap over bygda kommunedirektøren kom for å meddele.

Så til det siste som gjorde at Stig Sørmo har meldt seg ut av Hadsel Senterparti. Partiene Ap og Høyre har gått ut med at det enten skal bygges ny skole på Innlandet, men også få utredet om dagens skole kan renoveres. Det siste vil sannsynligvis vise seg lite tjenlig, da dagens skole ikke tilfredsstiller de krav en i dag setter til et moderne skolebygg. Et eventuelt nybygg vil være et vanlig komplett bygg, eller et modulbasert bygg, med mulighet for tilbygg senere. Dette ble vedtatt mot stemmene fra ordfører Aina Nilsen (Sp) og de fire andre representantene fra samme parti. Som kjent stemte Stig Sørmo for flertallsvedtaket. Og med dette flertallsvedtaket var forslaget om skole i Alderssenteret lagt dødt.

I et leserinnlegg, signert kommunestyremedlem Kate Adolfsen-Trabelsi og leder for Hadsel Senterparti, Trude Lind, prøver de ovennevnte å begrunne hvorfor ikke Hadsel Senterparti ville stemme for nybygg på Innlandet eller renovering av dagens skole. De uttrykker å være forundret over at partiene H og Ap kan gå for nybygg uten å vurdere å utnytte deler av Alderssenteret etter en begrenset ombygging av en fløy. De mener å hevde at deres parti opptrer mer økonomisk ansvarlig enn H og Ap. Mer hult enn dette utsagnet er det vanskelig å få det. I deres leserinnlegg prøver de å «pynte brura» (Innlandet Alderssenter) ved å omtale alderssenteret som et «formålsbygg» som lett kunne tjene som skole. I tillegg til gjengen fra Sp som stemte mot flertallsforslaget, kan en også tilføye oppvekstsjefen i kommunen, Line Jeanette Pedersen, som i aviser siteres på at det ville være faglig pedagogisk forsvarlig å ha skole i Alderssenteret på Innlandet. Og la meg også ha sagt dette. Ett av medlemmene fra Senterpartiet som stemte mot flertallsvedtaket var Trine Lise Kristoffersen. Dette skuffer meg ikke så rent lite. Hvis det var noen som burde vite hva det vil si for en utkant å stå i fare for å miste skolen sin, så var det nettopp henne. Denne politikeren sto fremst i kampen for å beholde skolen på Strønstad, da denne var foreslått nedlagt for vel et titalls år siden. Det var først og fremst hennes krystallklare melding til kommunestyret i Hadsel som berget skolen.

Det trengs ikke stor hønsehjerne for å forstå hvorfor Hadsel Sp ikke vil gå for nybygg av skole på Innlandet. Sånn sett blir de lett gjennomskuet. Dersom 20–30 mill. kr går med til å bygge ny skole i bygda, blir det tilsvarende færre millioner kroner til kommunesenteret. Hvilke prosjekter er så brakt på banen bygget på Stokmarknes? Mens Tommy Løveng var konstituert kommunedirektør, luftet han offentlig tanken om et badeland på Stokmarknes. Dette uten at det var forankret i en 3-års økonomiplan. Videre foreslås det å bruke 46 mill. kr til å bygge ny barnehage. Om ikke dette skulle være nok, snakkes det også om et nytt sykehjem på stedet.

Og dette skal altså være holdninga til distriktspartiet Senterpartiet. Partiet som ifølge eget partiprogram skal være garantisten for Distrikts-Norge. Skam dere, sier jeg bare. På landsbasis nærmer partiet seg raskt sperregrensa på fire prosent. Det er ikke lenge til neste kommunestyrevalg. Jeg kan garantere at Hadsel Senterparti vil oppleve et negativt valgskred ved neste valg, og partiet vil dermed blir marginalisert i politikken i Hadsel.

Mot slutten må jeg få sagt dette: Hvordan i all verden kan kommunens ordfører, Aina Nilsen som representerer Sp, få seg til å opptre som hun gjør i saka om ny skole på Innlandet? Dette er ikke et senterpartimedlem verdig. Jeg tror rett ut sagt at både hun og resten av partiets representanter i kommunestyret er havnet i klørne til økonomisjef Tommy Løveng. Denne mannen har over år vist at Hadsel kommune er ensbetydende med Stokmarknes. Å ikke stå opp mot dette presset, blir altfor feigt. Hennes utsagn til aviser om at det ikke eksisterer et A-lag og et B-lag i kommunen, dette som en kommentar til foreldregruppa på Innlandet sin påstand, lyder så hult som det kan få blitt. Ordførerens stemmegivning i saka om nytt skolebygg på Innlandet, vitner klart om akkurat dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mottoet for Hadsel kommune er som kjent dette: Hadsel kommune-et hav av muligheter. På bakgrunn av Hadsel Sp sin holdning til skolesaka på Hadsel Innland, foreslår jeg at partiet setter fram et forslag for kommunestyret at mottoet forandres til følgende. Hadsel kommune- et hav av muligheter for Stokmarknes.

En ting er sikkert, og det er at undertegnede som har stemt Sp i lokalpolitikken i kommunen i flere tiår, har gjort dette for siste gang. Skal noe forandre på det, må det en radikal forandring fra partiet i synet på distriktene i kommunen.