Fløyelsmyke netter: Fjell på Langøya, tatt fra Liland.

Det Vesterålen er god på

Denne uka ble Indeks Nordland lagt fram på Sortland, og det er ikke grunn til å juble for Vesterålens del. Regionen ligger nederst på lista blant de fem regionene i Nordland, og gjør det dårlig på omsetning, driftsresultat og befolkningsutvikling.

For fjoråret var det en liten oppgang i antallet barn som ble født i regionen, men over de siste ti årene har det vært en jevn nedgang i barnefødsler i distriktet.

I en reportasje i Bladet Vesterålen forteller småbarnsforeldrene Lina Josefsson og Lars Edman om sine erfaringer med det å bli foreldre i Vesterålen.

De er begge tilflyttere, og har kjøpt hus på Lekang i Hadsel. Der kan de spenne på skiene på trappa, og gå rett i marka. De innrømmer at de kun er kjent med forholdene i Vesterålen når det kommer til det å være småbarnsforeldre, men mener at sammenlignet med venner i storbyene, har de mange fordeler.

Da Indeks Nordland ble lagt fram på Sortland, ble det i etterkant debatt om utfordringene som Vesterålen står overfor. Ei av disse utfordringene er å tiltrekke seg unge arbeidstakere, samt å få unge til å flytte tilbake etter endt utdannelse.

Stikk i strid med statistikken rapporterer Sortland Entreprenør AS om voldsom vekst i omsetning de siste årene, og kan også vise til flere unge arbeidstakere med høyere utdannelse. Tor Halvard Gregersen mener det ikke er noe problem å rekruttere nyutdannede til jobbene, men at det må gjøres en skikkelig innsats. SE er med i trainee-programmet, og rekrutterer på universitetene.

Gregersen trekker også fram at i tillegg til et godt kulturtilbud, kan Vesterålen by på naturgitte forutsetninger som en ganske enkelt ikke finner overalt i landet. For de som liker å gå på fjellet både sommer- og vinterstid byr Vesterålen på unike forhold.

Vill og vakker natur er et godt trekkplaster for Vesterålen, men med stadig flere kutt på velferdsgodene falmer sjarmen ved alt det andre. Et godt utbygd tilbud innen alle offentlige tjenester er viktigst for tilflyttere, og Vesterålen tåler ikke flere kutt verken i offentlige tjenester eller statlige arbeidsplasser.