Fergesambandet Fiskebøl-Melbu. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke et distriktsparti verdig

Det vil nesten ikke være mulig å reise på kveldstid med ferga mellom Melbu og Fiskebøl fra nyttår. Nordland fylkeskommune kutter det meste av forbindelsen når to av tre avganger på kvelden blir borte.

Den siste avgangen beholdes, men på hverdager betyr det et opphold på nesten fire og en halv time mellom de to siste fergene.

Kuttene er dramatiske, ikke minst fordi ferga ikke bare er den effektive forbindelsen mellom to regioner, men også internforbindelse i Hadsel kommune. På denne måten avskjærer fylkeskommunen innbyggere fra muligheten til trening og sosiale aktiviteter på sitt nærmeste tettsted. Idretten i regionen rammes sterkt også på hverdager. Vesterålen og Lofoten er tett integrert gjennom felles seriespill i både fotball, handball og ski på aldersbestemt nivå og senioridrett.

Selv med reduserte bevilgninger, er det rom for prioriteringer.

For dem som er aktive i helgene, betyr det også at Hadselfjorden vil være et uoverkommelig hinder for deltagelse på idrettsarrangement og kirkelige handlinger. Mulighetene barberes for fritidsreisende som skal lørdag og søndag til og fra hytta, besøke slekt eller ta turen til naboregionen for å oppleve kulturtilbud. Det blir ingen helge-ferge før klokka er nesten ti på formiddagen, og siste ferge fra Fiskebøl vil gå klokka 17. Blant andre skadelidende er tilbudet i hjemmetjenesten.

Fergerutene var også tema for diskusjon i fjor høst, og fylkesråd for samferdsel, hadselværingen Bent-Joacim Bentzen, lot kuttene bero. Nå sier han i ei pressemelding at endringene fra nyttår er avgjort, uten ny offentlig høring eller diskusjon. Samtidig understreker han at man har strukket seg langt for å ta hensyn til pendlere som er ansatt hos Norlense på Fiskebøl.

Fylkesrådet skylder på mindre penger fra staten. Det er fra før kjent at Nordland fylkeskommune har betydelig større utgifter til administrasjon enn sammenlignbare fylker, nye investeringer i fylkeshuset, og at man skal bruke 50 millioner kroner på Bodø som kulturhovedstad. Selv med reduserte bevilgninger, er det rom for prioriteringer. Her prioriteres det feil. Og det er forstemmende å se hvordan et fylkesråd med Senterpartiet i førersetet prioriterer. Det var ikke derfor partiet fikk tillit.