Kjempenhøy: Flere justeringer er foreslått i dispensasjonssøknaden. Foto: Inger Merete Elven

Dispensasjoner får følger

Den storstilte utbygginga av leilighetene til Steinsvik på Kjempenhøy er blitt ei nøtt for Sortland kommune.

Utforminga på deler av bygget mot vest er ikke gjort i henhold til reguleringsplanen, og kommunen satte ned foten for videre arbeider da dette ble kjent. I ettertid har man i dialog med utbygger forsøkt å komme til ei løsning.

Arbeidstoppen har gitt forsinkelser – og det har fått konsekvenser for de som skal flytte inn i det første byggetrinnet.

I formannskapet i Sortland denne uka ble det fra flere hold gjort et poeng av at det er en uskyldig tredjepart, kjøperne av leiligheter, som rammes av dette. Derfor er flere av partiene villige til å innvilge dispensasjon slik at byggearbeidene får fortsette.

Det er utbygger som har lovet kjøperne en dato for innflytting, og samtidig ikke forholdt seg til reguleringsplanen.

Men politikerne må huske at det ikke er kommunens problem at kjøpere av leiligheter i Kjempenhøy-prosjektet må vente lengre enn avtalt før de får flytte inn. Det er utbygger som har lovet kjøperne en dato for innflytting, og samtidig ikke forholdt seg til reguleringsplanen.

For politikerne i Sortland burde også en rask titt på andre forhasta vedtak i byggesaker være nok til at man burde tenke seg om minst én gang til.

En tillatelse til garasjebygging i Vesterveien har i ettertid gitt utfordringer for framføring av sammenkoblinga mellom Bjørklundveien og Vesterveien.

Da Extra-butikken på Strandskog var under planlegging, ble det også fattet hastige vedtak om trafikken i området – et vedtak som mange år seinere fortsatt opptar de kommunale saksbehandlerne og planleggerne.

Ser man til nabokommunen Øksnes, har kommunen der valgt å gi dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen som sa at bygging av leiligheter på Kjærlighetshaugen ikke kunne ta til før ny vegløsning var på plass. Resultatet er at ungene synes det er skummelt å gå til skolen, fordi stor personbil- og anleggstrafikk på en smal veg gjør skolevegen utrygg.

I Sortland risikerer man å undergrave politikernes styringsmulighet for utbygging av byen, dersom man gir for store innrømmelser til utbyggeren. Men man bør tenke seg om to ganger før man hiver denne over bord, i et forsøk på å tekkes boligkjøpere som har støtt på uventa hindringer.