Statsråd: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Statsråd for distriktene

Den nyslåtte distriktsministeren Linda Hofstad Helleland (H) ventet ikke lenge etter utnevnelsen før hun besøkte Bø kommune. Ordføreren, hennes partifelle Sture Pedersen er blitt politisk kjendis etter vedtaket før jul om å kutte formueskatten for å trekke til seg næringsliv og nye arbeidsplasser. Han har heller ikke vært redd for klar tale om distriktspolitikk og sentralisering. Derfor var det på flere måter et godt valg av distriktsministeren å starte gjerningen med å komme til Bø.

Det er viktig at statsråden får vite hvor skoen trykker. Samtidig må Helleland gjøre mye mer enn å reise på besøk for å lytte. Det skjer store endringer på en rekke samfunnsområder som til sammen alle trekker tilbud, tjenester, ressurser og mennesker fra ennå livskraftige utkanter til større plasser og byer.

Eksemplene er mange. Det gjelder hvordan den nye fylkes- og kommunestrukturen har skapt tomme rådhus i gamle kommunesentra – og fylkessentra. Det gjelder også politisk uvilje mot Nord-Norgebanen, og ikke minst den hårreisende nedleggingen av Andøya flystasjon.

Linda Hofstad Helleland må være klar over at hun har besøkt en landsdel med en fantastisk rikdom av naturressurser

Det gjelder en rekke prosesser som pågår der Storting og regjering har valgt å gi fra seg styring til etater og direktorater utenfor politisk debatt. Nærpolitireformen har ført til at mange kommuner står uten tilstedeværende politiressurser, mens passkontor er lagt ned. Desentraliserte tilbud ved universiteter og høgskoler er svekket på grunn av krav om «kvalitet» og sterke fagmiljø. Nord Universitets utdanning av sykepleiere i Vesterålen ble berget med et nødskrik i fjor, mens den tradisjonsrike lærerutdanninga på Nesna legges ned. Man kan vise til nedlegging av trafikkstasjoner og skattekontorer, og forslaget om å sentralisere tingretter. Handteringa av luftambulanse-tilbudet har skapt utrygghet. Dramatisk økte fergepriser og reduserte tilbud får fylkeskommuner og stat krangler om ansvaret uten at noe har skjedd. Nå venter blant annet en reform av hvordan fiskeriene skal reguleres, der små fartøy som er avgjørende for små lokale fiskemottak, ser ut til å svekkes.

Linda Hofstad Helleland må være klar over at hun har besøkt en landsdel med en fantastisk rikdom av naturressurser – enten vi snakker om sjømat, mineraler, energi, attraksjoner, rein natur, eller folkelig fandenivoldskhet. Men hvis hennes regjering ikke legger til rette for at det finnes mennesker og velfungerende lokalsamfunn til å utnytte verdiene, er de lite verd. Vi går ut fra at ministerposten hennes ikke er til pynt.

Lykke til!