Kommunehuset i Bø: Kommunehuset i Bø – desember 2019. Foto: Mareno Leonhardsen

Dristig skattelette

I forrige uke vedtok kommunestyret i Bø å sette ned den kommunale formuesskatten, slik at den totale formuesskatten i kommunen går ned fra 0,7 til 0,2 prosent. Bø er første kommune i landet til å gjøre dette, og ordfører Sture Pedersen (H) har sanket både positive og negative tilbakemeldinger på tiltaket.

Idéen bak tiltaket er at kapitalsterke personer skal flytte til kommunen, og bidra til å etablere nye arbeidsplasser. Økt tilflytting og næringsaktivitet skal i tråd med idéen veie opp for inntektene kommunen taper på å sette ned formuesskatten. Ifølge ordføreren er det mange i næringslivet som ser positivt på dette, og som har signalisert at det kan være aktuelt å flytte til Bø.

Å senke formuesskatten som ledd i en distriktspolitikk er mildt sagt et dristig grep, spesielt siden Bø kommune risikerer å tape fem millioner kroner i skatteinntekter. Da saka ble debattert i Politisk Kvarter på NRK P2 denne uka, ble det fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) påpekt at det ikke finnes verken forskning eller eksempler på at dette skattelettet fungerer som Bø Høyre håper. Ordføreren i Bø kunne heller ikke svare på hvor det eventuelt skal kuttes om idéen ikke slår til.

Fem millioner kroner i en kommune som Bø representerer en stor del av de kommunale tjenester. Det er også verdt å merke seg at de færreste av innbyggerne som i dag bor i Bø vil nyte godt av et kutt i formuesskatten. Med tanke på innbyggerne som bor og arbeider i Bø i dag kunne det sånn sett vært et bedre tiltak med kutt i inntektsskatten. Nå kan tilflyttere komme til og skumme fløten, mens de som har holdt liv i kommunen i alle år, ikke får noen påskjønnelse for å bo der.

Det er ikke usannsynlig at den gjennomsnittlige formuen i Bø vil stige i årene framover, men det er mer usikkert om arbeidsplassene blir flere. Da spørs det om man lykkes med å øke inntektene tilsvarende skattekuttet. Hvis ikke er det kun bøfjerdingene som taper på dette.