Avklart: Regjeringa har bestemt seg for å bla opp for å realisere Andøya Spaceport. Foto: Innsendt

Ei fornuftig og rasjonell beslutning

På morgenen Kristi himmelfartsdag ble det kjent at regjeringa vil bla opp 365 millioner kroner til etablering av en base for oppskyting av små satellitter på Andøya. Dagen før hadde en enstemmig næringskomité på Stortinget bedt regjeringa legge til rette for bygging av basen så snart som mulig.

Det finnes ikke noen base for å skyte opp små satellitter i Europa i dag, men det er stor etterspørsel etter en slik infrastruktur. De små satellittene kan brukes til både jordobservasjon, navigasjon og kommunikasjon, og for tiden jobber flere land med konkrete utbyggingsplaner. Sverige, Skottland og Portugal kniver med Norge om å bli europeisk hovedsete for satellittoppskyting, og det blir man ved å komme først i mål, og dermed ta markedet.

I Andøy steg sjampanjekorkene til værs da avklaringa fra regjeringa endelig kom. Ringvirkningene i vertskommunen ventes å bli store, og det snakkes høyt om flere hundre arbeidsplasser på sikt. Hvis spådommene slår til, vil Andøy gå fra å være en fraflyttingskommune til å bli en vekstkommune om få år. Intet mindre.

Vi må derimot ikke gå i fella og omtale Andøya Spaceport som et omstillingsprosjekt, eller ei erstatning for tapte arbeidsplasser ved Andøya flystasjon. Det er det ikke. Finansiering av Andøya Spaceport er en fornuftig og rasjonell beslutning av regjeringa, som hele Stortinget støtter.

Etableringa av Andøya Spaceport vil befeste Norge som romfartsnasjon, med utgangspunkt i Andøya. Romindustrien i Norge er samstemt om at en satellittbase i Norge vil være den viktigste vekstimpulsen den kan få, blant annet fordi det vil skape nye nettverk med europeiske samarbeidspartnere.

Regjeringas beslutning bygger på lange tradisjoner og den høge kompetansen som allerede eksisterer i Andøy knyttet til romteknologi. At det nå er avklart at Norge skal satse på prosjektet, er også honnør til det gode arbeidet som selskapet og dets styre har lagt ned for å vise at dette er kommersielt fornuftig og viktig for nasjonen Norge.

Verden er på vei inn i en ny romalder. Det er bred enighet om at Andøya er den beste plassen i Europa for oppskyting av små satellitter, både på grunn av beliggenheten og på grunn av den 60 år lange erfaringa på feltet. Hvis alt går etter planen, er det duket for første oppskyting om halvannet år.

Det som nå er i ferd med å skje vil sette Norge på kartet. Det vil ganske sikkert også få stor betydning for framtidas Vesterålen.