Ei skitsak for Sortland

Kloakk fra Sortland by går fortsatt rett ut i sundet. Kommunedirektøren i Sortland legger opp at det skal fortsette i enda flere år. Dersom forslaget til avløpsplan vedtas slik det er lagt fram, vil ikke byen ha fått renset opp storparten av avløpene før om 11 år.

Det koster penger å oppgradere rør og renseanlegg. Kommunen anslår at det vil koste over 210 millioner kroner. Beløpet er det brukerne selv som må betale, gjennom avløpsgebyrene i et selvkostregnskap. Ved å ta det sakte, kan kommunen øke gebyrene mer forsiktig.

Men det har også sin pris. Private utbyggere frykter at det i praksis vil bety ti års byggestopp i sentrum. Statsforvalteren har nemlig allerede begynt å kreve oppgradering av avløpsanlegg for å godkjenne nye utbygginger på Sortland. Følgen kan bli at manglende rensing av avløp blir et hinder for vekst og utvikling.

Noen vil gjøre det raskere. Sortland formannskap støttet onsdag et forslag fra Høyre om å få det aller meste gjort fem år tidligere enn kommunedirektøren foreslår, altså til 2028. Den endelige avgjørelsen faller i kommunestyret over sommeren.

For Sortland er det et klokt grep å ta ei offensiv holdning. Avløp og rensing betales av brukerne. Det betyr også at alle kostnadene flyttes over på dem som har nytte av investeringene. Det kan være tøft å få et avgiftshopp, men det kan gjøre vondt å la være. Selv om ingen vil ha høyere offentlige gebyrer, må det veies opp mot å sette stopp for utvikling. Ulempen ved at det settes begrensninger på bygging og utvikling kan fort bli betydelig større.

I fjor hadde Sortland det nest laveste årsgebyret for avløp av de sju kommunene i distriktet, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Også bykommuner som Vågan og Harstad har høyere årsgebyr enn Sortland. Med ei årlig utgift på 2.147 kroner, er det noe å gå på. Til sammenligning er gebyret i Hadsel 1.400 kroner høyere, og i Bø omtrent dobbelt så stort, sannsynligvis uten at det har fått noen til å velge byen ved sundet.

Uansett hvordan man snur og vender på det, er den manglende avløpsrensinga fra sentrum ei skitsak. Den har også et miljøaspekt som skal tas på største alvor. Vi har mye sjø, men vi liker å tenke at kysten av Nord-Norge er rein og trygg. Med bystrand og flytende badstu knyttet til sentrum, er det også nye måter å bruke sjøen og sundet på.

Det vil ikke være noe konkurransefortrinn for Sortland at man skal få fortsette å slippe skiten rett ut.