Anbefaler: Ansatte-representant i Trollfjord-styret Torstein Johnsen og styreleder Roger Mosand har gått inn for at selskapet legger strømnett, kraftproduksjon og kraftsalg inn i Nordkraft AS og får en eierpost på 4,5 prosent. Samtidig blir Trollfjord eier av nesten 50 prosent i et bredband-konsern med hovedkontor på Stokmarknes. Foto: Tor Johannes Jensen

Ei stor beslutning, et historisk ansvar

Trollfjord AS står etter alt å dømme foran store endringer. Mandag anbefalte styret i konsernet å legge strømnettet, kraftproduksjonen og kraftsalget inn i Nordkraft AS, mot å få en eierandel på 4,5 prosent. Samtidig skal Nordkraft inn i et bredbandsselskap som vil få hovedkontor på Stokmarknes, der Trollfjord vil sitte med litt under halvparten av eierskapet og vetorett ved spørsmål om vesentlige endringer.

Hva som ligger her for Andøys del, er ennå ikke klart. Men det ser ut til at Trollfjord har fått gjennomslag for viktige ønsker. Samtidig er man ikke i mål. To andre parter, Nordkraft AS og Andøy Energi AS, som også må anbefale avtalen. Og den endelige godkjenningen må skje hos eierne, blant andre Hadsel kommune og Andøy kommune.

Beslutningen som skal fattes er stor og vidtfavnende, og vil gjelde for overskuelig framtid, slik det har vært påpekt. Det er om ikke annet lov å tru på en ryddigere avslutning på prosessen enn i salget av Vesterålskraft, som ser ut til å ende i retten.

Rådet fra styret er tydelig og positivt. Den er den faglige anbefalingen de folkevalgte har å forholde seg til. Hadsel kommunestyre har to uker på seg til å vurdere innholdet, avdekke mulige hull, leite etter svakheter og veie alle fordeler og ulemper mot hverandre.

Her er flere ulike perspektiver som alle er viktige. For kommunen som eier må man vurdere muligheten for utbytte fra selskapene i det skisserte samarbeidet, opp mot muligheten til inntekt ved å selge det hele, og opp mot kontrollen man gir fra seg ved å bli minoritetseier. Alt må veies mot å beholde dagens struktur med selvstendighet som en liten aktør i en bransje der de andre eter hverandre opp – og noen vil hevde at selvstendigheten ikke er reell.

Samtidig må politikerne ta en kalkulert risiko om hvordan man kan legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser i framtida. Det gjelder ikke bare arbeidsplassene knyttet til bredbandsdrift, strømnett og kraftproduksjon, men også hvordan utviklingen av framtidas strømnett skal legge til rette for annet næringsliv.

Mye har skjedd fra Hadsel kommunale kraftverk ble etablert til man fikk dagens konsern. Det kviler et tungt ansvar på de folkevalgte som på dette punktet i tida er kommet til et stort veikryss. Samtidig er det ingen løsning å sette seg ned og vente på at andre skal ta beslutningene. Hadsel kommunestyre har i hvert fall den fordelen at man slipper å samordne seg med flere eiere om beslutninga som skal tas de nærmeste ukene.