Illustrasjonsfoto: Garnbåten Eva-Sofie fra Bø leverer fangst. Foto: Bjørnar Hansen

En invitasjon til omkamp

Torsdag la Stortingets næringskomité fram sin innstilling til saka om nytt kvotesystem. Her får regjeringa i hovedsak støtte fra flertallet, som består av de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og dessuten Fremskrittspartiet. Den største endringen er at alle parti stemmer ned regjeringas forslag om en statlig kvotebeholdning som skulle disponere avkortingen fra strukturkvoter og leie dem ut.

For partier som påberoper seg å ville drive kunnskapsbasert politikk, burde det være naturlig å gå grundig gjennom Riksrevisjonens undersøkelse av endringene i kvotesystemet, før man giør nye endringer. Det gjelder særlig fordi Riksrevisjonen påpekte manglende konsekvensutredning av hvordan tidligere endringer har slått ut langs kysten. Det er mer enn paradoksalt at stortingsflertallet to dager etter å ha fått denne påpekningen, er i ferd med å gjenta det samme. Man kan mistenke flertallspartiene for å nøye seg med å føre kunnskapsbasert politikk bare når det passer dem slik. Det gjør det åpenbart ikke her.

Resultatet blir et kvotesystem med lavest mulig tenkelig legitimitet

Man må ta utgangspunkt i at et nytt kvotesystem skal fungere i mange år og gi forutsigbarhet for fiskerne, framfor å legge opp til omkamper. Da er det lite tjenlig å velge en vei med konfrontasjoner og stor avstand mellom posisjon og opposisjon. Det gjør man her.

Stortinget er i ferd med å vedta en fiskeripolitikk der mange av endringene vil være komplisert å reversere. Likevel går konfrontasjon foran forlik når saka nå kommer til Stortinget denne uka, og om mye vil være vanskelig å snu, er det sannsynlig at opposisjonen vil ha sterk motivasjon for å snu det man kan klare. Resultatet blir et kvotesystem med lavest mulig tenkelig legitimitet. Det har også Nordland fylkes fiskarlag satt fingeren på. Resultatet er svært uheldig for næringa, for samfunn langs kysten, og for tilliten til våre folkevalgte.

Det er både unødvendig og uklokt.

Kvotemeldinga var først og fremst Høyres og Fremskrittspartiets verk da den ble lagt fram av FrPs fiskeriminister Harald Tom Nesvik i fjor. Juniorpartnerne i regjeringa, Venstre og Kristelig Folkeparti, har en viss tradisjon for å legge større vekt på kystsamfunn enn bedriftsøkonomi i store fiskerisaker, selv om de i sin tid ga etter for fiskeriminister Svein Ludvigsen og Høyres strukturkvoter. Dokumentet som nå behandles er ikke deres kvotemelding, men det ser ut som de er villige til å ofre en bredt forankret og kunnskapsbasert fiskeripolitikk for å få intern fred i regjeringa og med Fremskrittspartiet i Stortinget.

Fra ansvarlige politikere bør man vente mer. Men nå ser det snarere ut som man bør vente omkamp.