Har aksjonert i flere år: Her fra 2019. Foto: Folkeaksjonen

En lykkelig nedleggelse

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja legger seg selv ned. Det avgjorde det 14. ordinære landsmøte i helga.

Årsaken er enkel: landsmøtet mener at aksjonen har nådd målet og gjort jobben, etter å ha erklært full seier i arbeidet for varig oljefrie kystområder i skreiens gyte- og oppvekstområder.

I dag er den politiske situasjonen en helt annen enn da Folkeaksjonen startet. Da var det skiftende juniorpartnere i ulike regjeringskonstellasjoner som holdt igjen konsekvensutredning av petroleumsaktivitet, som ville vært startskuddet for en åpningsprosess. I dag kan lederen av aksjonen vise til at både stortingsflertallet og LO-kongressen har snudd.

De store rikdommene både i skrei og andre fiskebestander som lever av de kystnære havområdene våre, sjøfugl og annet marint liv, er tatt på alvor. Det er også sårbarheten gjennom tøffe forhold, vind, mørke og kulde, og kystlandskap med steinurer som vil gi ryddemannskaper evighetsarbeid etter eventuelle oljeutslipp. Naturverdiene er satt på kartet. Alvoret i klimaendringene har også begynt å sige inn over både folk og beslutningstakere, og det har nok også virket med. Samtidig er det også kommet en erkjennelse av at oljealderen går mot slutten, og at nye, fornybare energikilder vil spille en viktigere rolle i framtida.

Arbeidet for oljefrie områder har uansett vært en Davids kamp mot Goliat. Det var stor forskjell i ressurser, penger og makt mellom Folkeaksjonen og andre frivillige organisasjoner på den ene sida, og på den andre sida oljeindustrien med giganter som ønsket å få tilgang til gass- og oljeressursene man regner med finnes her.

Det tålmodige arbeidet har båret frukt, til beste for natur, bærekraftige ressurser, oss som lever og bor her, og til syvende og sist også generasjonene som skal komme etter. Resultatet viser også hva grasrotaksjoner kan bidra med i store politiske prosesser. Det er faktisk mulig å få reell innflytelse på tunge, store avgjørelser.

Framover blir det en oppgave for Vesterålen, Lofoten og Senja å arbeide målrettet for bærekraftig utvikling av våre distrikter, for bosetting, næringsliv og utvikling, uten å støtte seg til lokal petroleumsaktivitet som en krykke. I stedet må det være et mål å ta i bruk de rike, reine og verdifulle naturressursene, og alt det vi ellers har av menneskelig kunnskap og initiativ som grunnlag for utvikling.

Folkeaksjonen har arbeidet saklig, grundig, faktabasert og entusiastisk gjennom disse årene. Vi skylder stor takk til alle som har lagt ned arbeid for dette formålet.