En motvillig distrikts-seier

Berget: Melbu-Fiskebøl.

Tirsdag snudde fylkesrådet i Nordland i ei viktig samferdselssak for Vesterålen og Lofoten. Fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl er et av de mest trafikkerte i Nordland. I fjor høst bestemte fylkesrådet å nesten halvere antall avganger. Det betød at denne ferdselsåren ville bli stengt tidlig på kvelden, og at det ville være langt på dag i helgene før man kunne reise denne veien.

Forbindelsen over Hadselfjorden er ikke bare en livsnerve som holder to deler av Hadsel kommune sammen, og blant annet bringer barn til fritidsaktiviteter og kulturopplevelser, hjemmetjeneste til brukere, og pendlere til arbeid på begge sider av fjorden. I sesongen går store mengder fisk mellom Melbu og anlegg i Lofoten. Et transportfirma som Post Nord er avhengig av ferga for å få logistikken til å fungere. Det er dokumentert at også transportører utenfor Hadsel ser på ferga som beste alternativ mellom Vesterålen og Lofoten.

Fylkeråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), har selv pekt på betydningen av å binde Vesterålen og Lofoten effektivt sammen, i forbindelse med utredningen av tunnel under Hadselfjorden. Det er viktige moment, men han må selv passe på at kua ikke dør mens graset gror.

Det er gledelig at fylkesrådet til slutt lot hensynet til befolkning og næringsliv veie tungt. Disse hensynene har vært der hele tida, og det er verd å merke seg at man ikke anså argumentene for tunge nok så lenge man trodde det var mulig å spare åtte millioner kroner på kuttene. Da besparelsene viste seg umulige å gjennomføre innenfor den gjeldende kontrakten med rederiet Torghatten, måtte man stikke fingeren i jorda. Hvis fergerutene skulle kuttes som forutsatt, måtte deler av kontrakten sies opp, og man ville blitt nødt til å betale rederiet erstatning for tapte inntekter. Slik gikk vinninga opp i spinninga.

Det har vært merkelig å være vitne til hvordan fylkesråder fra Senterpartiet har forsvart å strupe en livsnerve mens man ville sette penger på bok. Samtidig har man åpenbart ikke vært forberedt på konsekvensene av å skulle endre kontrakten med Torghatten midt i anbudsperioden. Distriktene vant til slutt, men det skjedde mens det selvutnevnte distriktspartiet måtte trekkes på plass etter halen. Det gjorde mer vondt enn nødvendig for alle.

Lokalbefolkningen, næringslivet og kommunen har fått en pustepause. Men det er ikke lenge før anbudet på framtidas drift av sambandet skal lyses ut. Da gjelder det å bruke tida godt. Flere har pekt på mulighetene i ei mindre ferge med bedre frekvens – og kanskje ei mulighet for innsparing. Det bør undersøkes nøye.

Nå har fylkeskommunen mulighet til å peile ut en bedre kurs.