– Jeg tror dessverre ikke at det blir noen spesielle endringer i fiskeripolitikken som føres, sier kystfisker Yngve Larsen fra Andenes. Foto: Idar Ovesen

En nasjon i krise i dobbelt forstand

Av: Yngve Larsen

Nå ser vi koronapandemien rammer hele verdenssamfunnet, og skaper ikke bare helsemessige problemer, men også bekymring for økonomien til mennesker som blir nektet å gå på jobb, og vår verdiskapende næringsvirksomhet.

Hele samfunnet er rammet, og med skoler og barnehager som er stengt, og man har en bekymring for at våre offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner ikke skal makte å ta imot alle som blir syk, og man heller ikke har de nødvendige medisiner, og verneutstyr som blir anbefalt.

Når så denne pandemien har inntruffet med det omfanget det har, så kunne vel ikke tidspunktet vært verre med en regjering som har erklært krisetilstander, og ber om tillit til å innføre unntakslover som gir regjeringen utvidede fullmakter til i iverksette tiltak i den situasjonen verden og landet vårt er i.

I snart 7 år har Erna Solberg ledet en regjering med store utskiftninger av både statsråder og parti. Og som nå leder en mindretallsregjering med et absolutt kritisk nivå når det gjelder tillit blant folk flest på de fleste områder.

I sine 7 år som statsminister har Erna Solberg gjort store innhugg i vårt velferdssystem med å kutte en rekke skattefradrag og velferdsytelser for vanlige folk. Å innføre usosiale avgifter som tilsammen utgjør titalls milliarder kroner i økte utgifter for oss alle, for stort sett å finansiere skatteletter til de rikeste. I tillegg har dagens regjering store skraper både når det gjelder Nav-skandalen, og en like stor skandale når det gjelder Luftambulansetilbudet.

Når også overføringer til fylker, og kommuner er drastisk redusert i de områder hvor regjeringen har ivret for å sammenslå kommuner og fylker, og på et slikt nivå at man har sett seg nødt å redusere på fylkeskommunale og kommunale tilbud som ang bl.a skyssbåter, fergetilbud, og ikke minst helse og omsorgstilbud, og som er en nødvendighet med de tilstander vi har i dag, så er det en ting dagens regjering ikke fortjener og det er tillit!

Det viser jo også regjeringen med hva de allerede har foreslått, og hvor det blant annet ble foreslått at vanlige arbeidere skulle få lønnen sin kraftig redusert. Mens næringslivet skulle slippe å betale arbeidsledighetspenger ved permittering som følge av denne pandemien.

At næringslivet også trenger hjelp er helt riktig, men når vi samtidig ser at flere store selskap betaler ut utbytte på flere hundre millioner, også milliarder i disse tider, for samtidig å permittere flere tusen arbeidere som staten skal overta det økonomiske ansvaret bedriftene egentlig har ansvar for, tilsier at dagens regjering bare bekrefter hvor lite skikket de er i sitt ansvar.

Så kunne man jo også henvise til en generell politikk og nylibralistisk tilnærming, hvor dagens regjering ivrer for privatisering og kommersialisering av alt som vi mennesker etterspør og er avhengig av. Deriblant medisiner og verneutstyr som nå er underlagt EUs lovgivning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tidligere tider hadde vi et eget nasjonalt medisindepot nettopp for slike tilstander som vi opplever i dag. Men i stedet har vi en regjering som heller satser på at den enkelte klarer å betale seg ut av alt, og basert på et tilfeldig verdensmarked som tar lite menneskelige og samfunnsmessige hensyn, og som er lite fleksibel når kriser oppstår.

Vi har ikke bare en plutselig krise i dette landet, men en krise som har vart i snart 7 år med vår regjering som har avviklet en rekke funksjoner og støtteordninger gjennom hele sin regjeringstid. Og samtidig gjort vår velferdsstat ineffektiv i forhold til å kunne takle større utfordringer som vi ser i dag. Et viktig tiltak i den krisesituasjonen vi har i dag er ikke å gi en handlingslammet og arrogant regjering utvidede fullmakter til å selv gjøre mer ugagn enn de til nå har klart!