Nilofar Nori

Senk stemmerettsalderen

Av: Nilofar Nori og Aina Nilsen

Onsdag leverte valglovutvalget sin innstilling til ny valglov. Blant annet mener flertallet at å la 16-åringer delta aktivt i lokalpolitikk er nødvendig for demokratiet og anbefaler derfor å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 år.

Aina Nilsen

Selv om hele samfunnet blir påvirket av vedtatt politikk, kan man i dag ikke påvirke politikk gjennom valg før man er 18 år. En kan få ungdomsstraff fra en er 15 år og betale skatt fra en er 13 år. Ungdom regnes som modne nok til å gå inn i arbeidslivet, finne ut av hva de vil gjøre i fremtiden, delta på skolevalg og, ikke minst, flytte på hybel alene for å fullføre videregående. Som 16-åring har man mange viktige forpliktelser og rettigheter, men på tross av dette regnes man fortsatt ikke som moden nok til å stemme.

Dersom Norge senker stemmerettsalderen til 16 år vil vi være det tredje landet i Europa som gjør det. Bare Østerrike og Malta har gjort det før oss. Resultatene fra disse landene viser at valgdeltakelsen øker med 5-6 prosent ved senere valg, noe som vil si at vi kan regne med en økt valgdeltakelse ved å senke stemmerettsalderen i Norge.

Da det ble gjennomført et prøveprosjekt med 16-årig stemmerett i Norge så vi at 16- og 17-åringer i stor grad benyttet muligheten til å stemme, samtidig som andelen unge politikere i kommunestyrene økte. Gjennom prosjektet fikk man vist at ungdom bryr seg og at de ønsker å delta i demokratiet dersom de får sjansen. Det er tydelig at å senke stemmerettsalderen er en måte å utvide demokratiet vårt på ved å inkludere flere av oss. Dette er bra for de folkevalgte organene skal gjenspeile befolkningen.

Når man videre vet at deltakelsen ved lokalvalg de siste valgene har ligget mellom 60-64 prosent, og man ser at valgdeltakelsen ofte går opp ved å senke stemmerettsalderen, bør det ikke være noe spørsmål om hva som er riktig vei å gå. Ved å ta de unge inn i varmen kan vi både utvide og styrke demokratiet vårt og lokalsamfunnene våre.

Flere har argumentert for at en ikke bør senke stemmerettsalderen fordi 16- og 17-åringer ikke er reflekterte eller erfarne nok til å stemme. Imidlertid er det en rekke eksempler på ungdommer som har vist større evne til refleksjon og engasjement enn den eldre generasjon, uten å skulle trekke alle under en kam. Et eksempel er Greta Thunberg som før hun fylte 17 år hadde talt på FNs klimatoppmøte, vunnet Fritt Ords pris, blitt kåret til årets person av Time og inspirert titusenvis av ungdommer til gatene for å demonstrere for klimaet. Fremdeles er det èn ting hun er for ung til å gjøre, nemlig stemme ved valg.

Dagens ungdom er engasjert De følger med på og bryr seg om det som skjer her hjemme, og ute i den store verden. De er både kildekritiske og villige til å tenke nytt. I tillegg er de ansvarsfulle, forståelsesfulle og har høy tilpasningsevne. Dette har blitt spesielt tydelig under den nåværende Korona-krisen. Det er på tide at den eldre generasjon også innser dette og gir våre 16-åringer den tilliten de fortjener.

Å delta i demokratiet handler ikke bare om kunnskap og erfaring; det handler om å få muligheten til å påvirke hvilken retning lokalsamfunnet ditt skal ta og om å få være med på avgjørelser som har innvirkning på din hverdag. Det er på tide at ungdom blir sett som den ressursen de er. Det er på tide at stemmerettsalderen ved lokalvalg senkes til 16 år!