En stygg grunnstøting

MS Roald Amundsen: Hele selskapets omdømme og tillit er skadet på en måte det var vanskelig å se for seg. Foto: Hurtigruten

Totalt 42 personer er bekreftet smittet av Covid-19 etter å ha vært om bord i Hurtigrutens skip i juni. De fleste er ansatt i rederiet, men også flere passasjerer, inkludert en i Hadsel, er berørt.

Rederiet tok inn filippinske ansatte som ikke ble testet for koronasmitte og ikke ble satt i karantene før de gikk om bord. Det er et brudd med norske karanteneregler, og man antar at smitten er kommet denne veien.

Det var kommuneoverlegen i Hadsel som slo alarm sist onsdag, da en hadselværing kom tilbake fra cruise med MS «Roald Amundsen» og viste seg å ha Covid-19. Folkehelseinstituttet og Hurtigruten ble varslet av kommuneoverlegen i Hadsel onsdag sist uke, da pasienten hadde testet positivt. Rederiet signaliserte først at man ville varsle passasjerene, men ga kontrabeskjed samme dag, til tross for oppfordring fra Folkehelseinstituttet. To dager seinere slapp man passasjerer i land i Tromsø fra det smitterammede skipet. Først seinere kom informasjonen ut fra Hurtigruten ASA.

Når myndigheter, passasjerer og forretningspartnere opplever grunn til tvil om rederiet setter sikkerhet og passasjerenes beste foran andre hensyn, må Hurtigruten ASA regne med at tvilen forplanter seg til andre områder.

Politiet etterforsker mulig lovbrudd, og både Sjøfartsdirektoratet og fylkeslegen i Troms og Finnmark vil granske saka. Konsernsjef Daniel Skjeldam legger seg flat og har bestilt ekstern gransking. Han medgir at selskapet har brutt egne prosedyrer, men avviser at man har forsøkt å skjule informasjon. Den foreløbige forklaringen er dårlig intern kommunikasjon. Det kan synes av epostene som ble utvekslet mellom Hadsel kommune, rederiet og Folkehelseinstituttet at kaptein og rådgivende lege var innstilt på ansvarlig åpenhet, men at det gikk galt da kommunikasjonsavdelinga kom inn i bildet. Kanskje kan en lærdom være at fag og ansvarlighet er den beste formen for omdømmebygging.

Det samlede inntrykket – fra man droppet karantene for de filippinske sjøfolkene, til man unnlot å informere passasjerene straks – er ikke tillitvekkende.

Når myndigheter, passasjerer og forretningspartnere opplever grunn til tvil om rederiet setter sikkerhet og passasjerenes beste foran andre hensyn, må Hurtigruten ASA regne med at tvilen forplanter seg til andre områder, inkludert skipenes tilstand og sjøsikkerhet for øvrig. Hele selskapets omdømme og tillit er skadet på en måte det var vanskelig å se for seg, bare for kort tid siden.

«Det vi ser nå, er ikke det Hurtigruten skal stå for eller det vi er», sa konsernsjefen på pressekonferansen mandag. Det har han rett i. Hurtigruten har en lang og stolt tradisjon, og det kreves langt mer for å navigere trygt videre etter en slik grunnstøting.

Ellers bør det synke inn at korona-pandemien ikke er avlyst i Norge heller. Det er stadig ikke slik at man må ut og reise, selv om det er blitt tillatt.