Uskadd katt: Ingunn Judith Moen Reinsnes er glad noen grep inn når noen stakk en pinne inn i øret og øynene på katten hennes forrige helg. Foto: Roger Vagle

En uting som må ta slutt

I den siste tida har det vært flere tilfeller av dyreplageri i Sortland.

Forrige helg ble en måse funnet fastlimt til bakken i Lamarka i Sortland. Brødsmuler like ved stedet hvor bakken var tilsmurt med lim tyder på at det var gjort med forsett. Gjerningspersonen(e) har tydelig ment at måsen skulle sette seg fast i limet.

I løpet av forrige uke ble det også meldt om flere tilfeller hvor katter har blitt utsatt for dyreplageri. I det ene tilfellet ble ei katt stukket med pinner i øyne og øre. I det andre tilfellet ble ei katt funnet med en strikk rundt halsen.

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) paragraf tre, sier følgende om generell behandling av dyr; «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

I landbruksnæringa gjøres det et kontinuerlig arbeid for å sikre god dyrevelferd for produksjonsdyr, og Mattilsynet fører jevnlig inspeksjoner og kontroller for å sikre at kravene til dyrevelferd overholdes. Katter, hunder, andre kjæledyr og ville dyr har ikke noe mindre verdi enn produksjonsdyr.

Om man oppdager at dyr blir utsatt for vold eller at dyr er skadet, er man forpliktet ifølge loven til å melde fra til Mattilsyn eller politi.

Formålsparagrafen i dyrevelferdsloven sier følgende; «Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr».

Alle de tilfellene som har vært omtalt i det siste, enten det gjelder kjæledyr eller ville dyr, vitner om manglende respekt for dyr og liv. Handlingene som er utført er også for kriminelle å regne.

Det er ikke utenkelig at terskelen for å utøve vold mot dyr er lavere for enkelte, kanskje fordi slike saker sjelden blir fulgt opp av politiet i noen særlig grad, og fordi konsekvensene ofte er fraværende. Med knappe ressurser i politiet blir slike saker sjelden gitt prioritet.

Men dyreeierne og borgerne har også et ansvar. Om man oppdager at dyr blir utsatt for vold eller at dyr er skadet, er man forpliktet ifølge loven til å melde fra til Mattilsyn eller politi. Det er straffbart å ikke foreta seg noe om man blir oppmerksom på dyr som lider.

For å komme slike holdninger som vi har sett i Sortland de siste dagene til livs, må det settes større ressurser inn i holdningsarbeid. For det er tydelig at enkelte trenger å lære mer om respekt for levende dyr.