Skisser av det nye hotellet i Nyksund. Foto: Innsendt

En vitaminpille og kanskje en hodepine

Nyksund slutter ikke å fascinere. På hver sin side av moloen som stenger det lille sundet i enden, ligger bryggene og fiskebrukene på rekke og rad, med kaier på flere nivå. På en sommerdag er det en idyll, mens det er tøffere enn de fleste steder når vind, vær og sjø tar tak. Men den korte veien ut til fiskefeltene gjorde det til ett av de største fiskeværene i Vesterålen for hundre år siden.

Nyksund ble likevel først for alvor kjent som spøkelsesby. Med motor og større båter var ikke beliggenheten like avgjørende for fiskerne, havna ble for lita, og folk flyttet. I 1970-årene var ingen igjen, og med årenes forfall begynte bryggene å rase ut. Historien forteller at fiskeværet ble gjenoppdaget av tysk ungdom som reiste hit for å stanse forfallet. I dag er det nytt liv her, med reiselivsbedrifter, kunstnere og turister som vil suge inn den egenartede atmosfæren.

På kort tid er planene om et hotell med 28 store rom og høy standard på den gamle fryseritomta kommet langt. Nyksund Fryseri AS har planer om å starte byggingen neste år. Investorene vil legge over hundre millioner kroner i prosjektet, og skissene fra arkitektfirmaet Snøhetta viser hvordan et nybygg vil kunne ta form i det særpregede fiskeværet.

Målet er aktivitet gjennom hele året og kvalitet på alle nivå. Det innebærer blant annet en restaurant som tar i bruk lokale råvarer, og pakketilbud på opplevelser som dykking og skreifiske. Et resultat kan bli en vitaminpille på sølvfat for andre virksomheter både i fiskeværet, i Øksnes, og ellers i Vesterålen.

Noen av initiativtakerne har fortalt hvordan de lot seg bergta av byen i havet, og at de kjøpte eiendommen etter å ha gått Dronningruta. Det forteller sitt om Nyksunds tiltrekningskraft.

Hotellet i Nyksund blir en del av et nytt kapittel for reiselivet i regionen, sammen med de nye hotellene på Sortland og Stokmarknes. Naturen, kulturen og historien i Vesterålen står ikke på noen måte tilbake for det våre gode naboer i Lofoten kan skilte med. Vi står framfor ei utvikling som tar disse kvalitetene i bruk, uten å legge opp til masseturismen som til tider er ei svøpe for naboregionen.

Det kan virke som et paradoks å gjennomføre dette i enden av en 11 kilometer lang kommunal grusvei som er beryktet for lav standard, svinger og dårlig bredde. Ser man lyst på det, kan prøvelsene med atkomsten være med på å gjøre hotellopplevelsen ekstra eksklusiv. På den andre sida vil satsingen i Nyksund legge økt press på Øksnes kommune for å gjøre utbedringer, og kanskje sette veikravet på spissen. Men det er vanskelig å se at Øksnes kommune vil ha muskler til oppgradering. I verste fall kan den gode nyheten gi ei kommunal hodepine.

Men det er ikke grunn til å tvile på at hotellet på fryseritomta kan bli et løft for en hel region.