Endelig kan vi legge skuffelsene bak oss

Finansieres: Storprosjektet i Andenes havn. Foto: Fredrik Sørensen

Regjeringa vil legge inn 440 millioner kroner til utbygging av Andenes havn i Nasjonal transportplan, i perioden før 2027. Det innebærer ifølge Samferdselsdepartementet at prosjektet blir fullfinansiert ut fra hva Kystverket har beregnet at det skal koste – til tross for at det tidligere er kostnadsberegnet til 470 millioner kroner.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF) sier utbygginga kommer til å bli gjennomført i løpet av de første seks årene i perioden, selv om det ennå gjenstår planlegging.

Sist uke vakte det frustrasjon blant annet i Vesterålen da regjeringa slapp nyheten om at fiskerihavnene på Værøy og Røst ville være med i regjeringas forslag til Nasjonal transportplan. Det var to av de tre fiskerihavnene som lå inne i den transportplanen som ennå gjelder. Den tredje var Andenes, som ikke ble nevnt.

Nå kom altså Andenes også på plass. Det er både en lettelse og en gladnyhet av de store. Det skal investeres nesten en halv milliard kroner i havna. Avklaringen er uhyre viktig, etter mange års venting og usikkerhet.

Andenes havn er ei enormt viktig fiskerihavn, men ligger også utsatt til. Havna har ett av de lengste moloanleggene i Nord-Europa, med tre kilometer moloer som skal beskytte flåten mot naturkreftene. Samtidig er det ikke funksjonelt. En molo inne i havna skal delvis fjernes. De to ytre moloene mot nord skal bygges sammen til én nesten 1.800 meter lang molostrekning. Innseilinga og den østre delen av havna skal utdypes så en moderne flåte kan bruke den, mens det skal legges til rette for kystflåte og mindre fartøy i vestre havn. Samtidig skal massene fra utdypinga brukes til å fylle ut et helt nytt område for næring og industri i en del av havna som er for grunn til å brukes.

Andøy er en vital og viktig fiskerikommune. Det landes fisk for enorme verdier her, og fordi det er kort gangtid fra havna til rike fiskefelt, velger mange fremmedbåter å bruke havna i vintersesongen. Her er servicetilbud for fiskere og båter, mottakskapasitet, infrastruktur og et godt miljø av fiskere. Det gjør havna attraktiv for framtida. Men den trenger altså dybde og beskyttelse mot vær, strøm og vind.

Samtidig har Andøy mistet fiskerettigheter og båter over tid, siden strukturordningene slapp løs. Her er ingen trålere igjen, og det er ingen rettigheter igjen i andre fiskerier enn torskefisket. Derfor er fiskerimiljøet sårbart. Det gjør nyheten om penger til fiskerihavna ekstra viktig. Andøy og Vesterålen har ventet lenge, blitt skuffet gjentatte ganger, og antagelig tapt unødig mye mens årene har gått. Når regjeringa nå legger den store satsinga på havna inn for de nærmeste årene, er det ei svært viktig beslutning for oss alle.

Nå kan man legge skuffelsene bak seg og se fram til ei ny tid for alle som har behov for og nytte av ei god og moderne havn på Andenes.